Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK SKLEPANJA MEDNARODNIH POGODB IN DRUGIH MEDNARODNIH AKTOV V RS

ZMP je osrednja organizacijska enota v strukturi državne uprave, ki v okviru svojih pristojnosti usmerja, spremlja in nadzira postopke sklepanja vseh mednarodnih aktov v RS. Zato je ZMP pripravil priročnik o postopku sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov, ki vključuje tudi preglednico postopka, v kateri so prikazani vsi postopki sklepanja mednarodnih aktov v Republiki Sloveniji po posameznih fazah. ZMP je pripravil tudi Informacijo o postopkih sklepanja mednarodnih pogodb v pogojih članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, ki pojasnjuje posebnosti postopkov sklepanja tovrstnih mednarodnih pogodb.

 

• Postopek sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov – priročnik, preglednica,
• Pravno-tehnična navodila za podpisovanje mednarodnih pogodb,
• Priročnik za sklepanje mednarodnih pogodb v pogojih članstva Republike Slovenije v Evropski uniji

 

Redakcija slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije

 

Z aktom Vlade Republike Slovenije je bila pri Ministrstvu za zunanje zadeve ustanovljena Stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije (sklep vlade z dne 27.9.2012). Naloga skupine je zagotavljati jezikovno istovetnost slovenskih različic mednarodnih aktov ali njihovih prevodov z izvirniki, strokovno in pravnoterminološko ustreznost ter jezikovno pravilnost slovenskih jezikovnih različic besedil mednarodnih pogodb pred podpisi, prevodov mednarodnih pogodb pred začetkom postopkov njihovih ratifikacij ter prevodov mednarodnih aktov, ki niso mednarodne pogodbe in se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, pred njihovo objavo. Skupina prevzema oziroma nadaljuje delo Strokovne skupine za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Akt o ustanovitvi in delovanju