Skoči na vsebino

VPRAŠANJA NASLEDSTVA DRŽAV

Po skoraj desetih letih pogajanj so predstavniki držav naslednic nekdanje SFRJ na Dunaju 25. 5. 2001 podpisali Sporazum o vprašanjih nasledstva (v nadaljevanju: sporazum). Začel je veljati 2. 6. 2004 in je edina mednarodna pogodba, ki so jo zaradi ureditve medsebojnih vprašanj po razpadu SFRJ sklenile vse države naslednice nekdanje SFRJ (sporazum je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 20/02 (Ur. l. RS, št. 71/02),

 

Sporazum dokončno ureja vzajemne pravice in obveznosti držav naslednic nekdanje SFRJ glede naslednjih nasledstvenih tematik, ki so opredeljene v sedmih prilogah:

 

• Priloga A: premično in nepremično premoženje nekdanje SFRJ,
• Priloga B : premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev,
• Priloga C: finančno premoženje in obveznosti SFRJ,
• Priloga D: arhivi,
• Priloga E: pokojnine,
• Priloga F: druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti,
• Priloga G: zasebno premoženje in pridobljene pravice.

 

Članstva držav naslednic v mednarodnih organizacijah, nasledstva mednarodnih pogodb nekdanje SFRJ in državljanstva fizičnih oseb v primeru nasledstva držav sporazum ne ureja.

 

Izvajanje sporazuma na podlagi sklepa vlade iz septembra leta 2010 spremljajo naslednji odbori:

 

• Odbor za vojaško premoženje (Priloga A sporazuma),
• Odbor za kulturno dediščino (Priloga A sporazuma): predsednik odbora je predstavnik Sektorja za mednarodno pravo,
• Odbor za premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev (Priloga B sporazuma),
• Odbor za finančna sredstva in obveznosti (Priloga C sporazuma),
• Odbor za arhive (Priloga D sporazuma); člana odbora sta dva predstavnika Sektorja za mednarodno pravo,
• Odbor za pokojnine (Priloga E sporazuma),
• Odbor za zasebno premoženje in pridobljene pravice (Priloga G sporazuma).

 

Odbori oziroma njihovi predsedniki pri svojem delu sodelujejo z visokim predstavnikom za nasledstvo RS za vprašanja nasledstva in s Skladom RS za nasledstvo.

 

Vlada Republike Slovenije je na 43. Redni seji dne 30. januarja 2014 za visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo imenovala dr. Ano Polak Petrič.