Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPRAŠANJA NASLEDSTVA DRŽAV

Po skoraj desetih letih pogajanj so predstavniki držav naslednic nekdanje SFRJ na Dunaju 25. 5. 2001 podpisali Sporazum o vprašanjih nasledstva (v nadaljevanju: sporazum). Začel je veljati 2. 6. 2004 in je edina mednarodna pogodba, ki so jo zaradi ureditve medsebojnih vprašanj po razpadu SFRJ sklenile vse države naslednice nekdanje SFRJ (sporazum je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 20/02 (Ur. l. RS, št. 71/02),

 

Sporazum dokončno ureja vzajemne pravice in obveznosti držav naslednic nekdanje SFRJ glede naslednjih nasledstvenih tematik, ki so opredeljene v sedmih prilogah:

 

• Priloga A: premično in nepremično premoženje nekdanje SFRJ,
• Priloga B : premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev,
• Priloga C: finančno premoženje in obveznosti SFRJ,
• Priloga D: arhivi,
• Priloga E: pokojnine,
• Priloga F: druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti,
• Priloga G: zasebno premoženje in pridobljene pravice.

 

Članstva držav naslednic v mednarodnih organizacijah, nasledstva mednarodnih pogodb nekdanje SFRJ in državljanstva fizičnih oseb v primeru nasledstva držav sporazum ne ureja.

 

Izvajanje sporazuma na podlagi sklepa vlade iz septembra leta 2010 spremljajo naslednji odbori:

 

• Odbor za vojaško premoženje (Priloga A sporazuma),
• Odbor za kulturno dediščino (Priloga A sporazuma): predsednik odbora je predstavnik Sektorja za mednarodno pravo,
• Odbor za premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev (Priloga B sporazuma),
• Odbor za finančna sredstva in obveznosti (Priloga C sporazuma),
• Odbor za arhive (Priloga D sporazuma); člana odbora sta dva predstavnika Sektorja za mednarodno pravo,
• Odbor za pokojnine (Priloga E sporazuma),
• Odbor za zasebno premoženje in pridobljene pravice (Priloga G sporazuma).

 

Odbori oziroma njihovi predsedniki pri svojem delu sodelujejo z visokim predstavnikom za nasledstvo RS za vprašanja nasledstva in s Skladom RS za nasledstvo.

 

Vlada Republike Slovenije je na 43. Redni seji dne 30. januarja 2014 za visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo imenovala dr. Ano Polak Petrič.