Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STALNA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Vlada Republike Slovenije je leta 1999 ustanovila Medresorsko komisijo za mednarodno humanitarno pravo z nalogo oblikovanja, usklajevanja in vodenja dejavnosti v RS za izvajanje obveznosti naše države s področja mednarodnega humanitarnega prava (v nadaljevanju: MHP), predvsem Ženevskih konvencij iz leta 1949 in dopolnilnih protokolov, kot tudi razširjanja poznavanja in znanj o MHP na nacionalni ravni.

 

Po prenehanju delovanja te komisije je njene naloge prevzela Stalna koordinacijska skupina za mednarodno humanitarno pravo (v nadaljevanju: SKS MHP), ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila 27. marca 2014.

 

V SKS MHP so predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje, Generalštaba Slovenske vojske, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na sejah redno sodelujejo predstavniki Rdečega križa Slovenije, Pravne fakultete v Ljubljani, Urada za UNESCO ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, glede na obravnavane teme pa tudi predstavniki drugih organizacij. Skupino vodi mag. Mateja Grašek.

 

Kontakt:

Ministrstvo za zunanje zadeve

Sektor za mednarodno pravo

Stalna koordinacijska skupina za mednarodno humanitarno pravo

Prešernova 25

1000 Ljubljana

T: 478 2278

F: 478 2175

E: gp.mzz(at)gov.si 

 

MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO so pravila, ki iz človekoljubnih razlogov poskušajo omejiti učinke oboroženega spopada. Ščiti osebe, ki ne sodelujejo ali ne sodelujejo več v sovražnostih in omejuje sredstva in načine vojskovanja. Drug izraz zanj je vojno pravo.

 

Slovenija je dejavna v različnih mednarodnih telesih, organizacijah in forumih, ki spremljajo spoštovanje in razvoj MHP, pri čemer imajo v zadnjem obdobju pomembno vlogo  različna mednarodna sodišča. Podpira instrumente in institucije, ki zagotavljajo čim večjo stopnjo spoštovanja MHP.

 

Pri tem deluje s sodelovanjem ali prevzemanjem iniciative v različnih pobudah, pristopanjem in članstvom v mednarodnih pogodbah s področja MHP in prenosu njihovih določb v slovenske predpise ter zavzemanjem za spoštovanje MHP v bilateralnih meddržavnih stikih.

 

Zelo pomembno vlogo na področju MHP ima Rdeči križ s svojo mednarodno in nacionalno komponento, ki jo predstavljata Mednarodni odbor (ICRC, v nadaljevanju: MORK) in Mednarodna federacija društev rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC), pri nas pa Rdeči križ Slovenije, s katerim pri tem ministrstvo sodeluje.

 

PREDPISI MHP

 

Ženevske konvencije

Publikacija Ženevske konvencije, Rdeči križ Slovenije, 1993

 

Običajno pravo

Publikacija Običajno pravo, International Review of the Red Cross, zvezek 87. št. 857, marec 2005

 

Seznam mednarodnih pogodb o MHP, katerih država pogodbenica je Republika Slovenija:

 1. Protokol z dne 17. junija 1925 o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali podobnih plinov ter bakterioloških sredstev v vojni
 2. Konvencija z dne 9. decembra 1948 o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida (Sl.v.Prez. 2/50)
 3. Ženevska konvencija z dne 12. avgusta 1949 za izboljšanje položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni (Sl.v.prez. 6/50)
 4. Ženevska konvencija z dne 12. avgusta 1949 za izboljšanje položaja ranjencev, bolnikov in brodolomcev oboroženih sil na morju (Sl.v.prez. 6/50)
 5. Ženevska konvencija z dne 12. avgusta 1949 o ravnanju z vojnimi ujetniki (Sl.v.prez. 6/50)
 6. Ženevska konvencija z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti civilnih oseb med vojno (Sl.v.prez. 6/50)
 7. Konvencija z dne 14. maja 1954 o zaščiti kulturnih dobrin v oboroženih spopadih z navodili za njeno izvajanje (Dod.sl.l. 4/56)
 8. Protokol z dne 14. maja 1954 o zaščiti kulturnih dobrin v oboroženih spopadih (Dod.sl.l. 4/56)
 9. Drugi protokol z dne 26. marca 1999 k Haaški konvenciji iz 1954 o zaščiti kulturnih dobrin v oboroženih spopadih (Ur.l. RS 102/03, MP 22/03)
 10. Konvencija z dne 10. aprila 1972 o prepovedi razvoja, proizvajanja in kopičenja zalog bakterioloških (bioloških) orožij in strupenih orožij ter o njihovem uničenju (Dod.sl.l. 43/74)
 11. Konvencija z dne 10. decembra 1976 o prepovedi vojaške ali drugačne sovražne uporabe tehnik za spremembo okolja
 12. Dopolnilni protokol z dne 8. junija 1977 k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (protokol I) (Dod.sl.l. 16/78)
 13. Dopolnilni protokol z dne 8. junija 1977 k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, ki niso mednarodni (protokol II) (Dod.sl.l. 16/78)
 14. Konvencija z dne 10. oktobra 1980 o prepovedi ali omejitvi uporabe določenih konvencionalnih orožij, ki povzročajo prekomerno trpljenje ali lahko učinkujejo brez razlike (Dod.ur.l. 3/82)
 15. Amandma k 1. členu konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe določenih konvencionalnih orožij, sprejet na drugi pregledni konferenci držav članic konvencije v Ženevi dne 21. decembra 2001
 16. Protokol z dne 10. oktobra 1980 o delcih, ki jih ni mogoče odkriti (protokol I)
 17. Protokol z dne 10. oktobra 1980 o prepovedi ali omejitvi uporabe min, eksplozivnih pasti in drugih naprav (protokol II)
 18. Protokol o prepovedi ali omejitvi uporabe min, eksplozivnih pasti in drugih naprav kot je bil dopolnjen dne 3. maja 1996 (dopolnjen protokol II)
 19. Protokol z dne 10. oktobra 1980 o prepovedi ali omejitvi uporabe zažigalnih orožij (protokol III)
 20. Protokol z dne13. oktobra 1995 o oslepljujočih laserskih orožjih (protokol IV)
 21. Protokol z dne 28. novembra 2003 o eksplozivnih ostankih iz vojne (protokol V)
 22. Konvencija o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 (Ur.l.SFRJ-MP 15/90)
 23. Izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih z dne 25. maja 2000 (Ur.l. RS-MP 23/04)
 24. Konvencija z dne 13. januarja 1993 o prepovedi razvoja, proizvajanja, kopičenja zalog in uporabe kemičnih orožij in o njihovem uničenju (Ur.l. RS-MP 9/97)
 25. Konvencija z dne 9. decembra 1994 o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (Ur.l. RS 102/03, MP 22/03)
 26. Konvencija z dne 13. februarja 1946 o privilegijih in imunitetah Združenih narodov
 27. Izbirni protokol z dne 8. decembra 2005 h konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (Ur.l. RS 68/07, MP 9/07)
 28. Konvencija z dne 18. septembra 1997 o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ur.l. RS 69/98, MP 16/98)
 29. Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča z dne 17. julija 1998 (Ur.l. RS 101/01, MP 29/01)
 30. Dopolnilni protokol z dne 8. decembra 2005 k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o sprejetju dodatnega razpoznavnega znaka (protokol III) (Ur.l. RS 15/08, MP 3/08)
 31. Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem z dne 20. decembra 2006
 32. Konvencija o kasetnem strelivu z dne 30. maja 2008 (Ur.l. RS 62/09, MP 14/09)
 33. Sprememba Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, Kampala, 10. junij 2010 (Ur.l. RS 71/13, MP 13/13)
 34. Resolucija pregledne konference št. 5, soglasno sprejeta na 12. plenarnem zasedanju 10. junija 2010 (Ur.l. RS 62/09, MP 14/09)
 35. Resolucija pregledne konference št. 6 s prilogo 2, soglasno sprejeta na 13. plenarnem zasedanju 11. junija 2010 (Ur.l. RS 62/09, MP 13/13)
 36. Dogovor o razlagi sprememb Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi s kaznivim dejanjem agresije (Ur.l. RS 62/09, MP 13/13)
 37. Pogodba o trgovini z orožjem z dne 2. aprila 2013

Dokumenti SKS MHP:

 

Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi SKS MHP

 

Prioritete MORK na področju MHP, predstavitev J. Tenenbaum, junij 2015

 

Poročilo Republike Slovenije o statusu dodatnih protokolov k Ženevskim konvencijam, junij 2014

 

Poročilo o dejavnosti Stalne koordinacijske skupine za mednarodno humanitarno pravo (april 2014 - april 2016), predlog za obravnavo na Vladi RS, 30.5.2016, (Prevodi resolucij 32. mednarodne konference)

 

Poročilo Republike Slovenije o statusu dopolnilnih protokolov k Ženevskim konvencijam, junij 2016

 

DEJAVNOSTI SKS MHP:

 

Prva seja SKS MHP (29.5.2014)

    dnevni red:

    1. Poročila predstavnikov organov in institucij o dejavnostih od junija 2012

    2. Poročilo o dopolnilnih protokolih k Ženevskim konvencijam

    3. Izpolnjevanje zavez 31. Mednarodne konference Rdečega križa in polmeseca

    4. Sodelovanje z medresorsko komisijo za človekove pravice

    5. Plan dela za leti 2014/15

    6. Razno

 

Druga seja SKS MHP (30.9.2014) 

    Dnevni red:  

    1. Potrditev zapisnika prve seje in pregled realizacije sklepov

    2. Plan dela 2014/15, poročila delovnih skupin

    3. Pobuda Švica/MORK za večje upoštevanje MHP

    4. Dopis MORK/UNESCO o uresničevanju Haaške konvencije

    5. Razno

 

15.12.2014 - seminar ob 60. obletnici Haaške konvencije o zaščiti kulturnih dobrin v oboroženem spopadu:

Obravnavane teme:

-       zaščita kulturnih dobrin po haaški ureditvi

-       zaščita kulturnih dobrin po ženevski ureditvi in mednarodnem običajnem pravu

-       delovanje delovne skupine za zaščito kulturnih dobrin v oboroženem spopadu

-       vojaški vidik

-       mednarodni muzejski svet (ICOM) in kulturne dobrine v oboroženih spopadih

-       usmeritve za nadaljnje uresničevanje konvencije v Sloveniji

Referenti:

dr. Savin Jogan, prof.dr. Vasilka Sancin, mag. Magdalena Petrič, ppk. Robert Klinar, mag, Tanja Roženbergar, ga. Milica Slokar

 

Tretja seja SKS MHP (31.3.2015)   

    Dnevni red:

    1. Potrditev zapisnika druge seje in pregled realizacije sklepov

    2. Pobude in dejavnosti, povezane z MHP

    3. Plan dela, uresničevanje

    4. Dejavnosti v zvezi s Haaško konvencijo o zaščiti kulturnih dobrin

    5. 32. mednarodna konferenca Rdečega križa in Rdečega polmeseca

    6. Razno

   

Čerta seja SKS MHP (30.6.2015) 

     Dnevni red:

     1. Potrditev zapisnika tretje seje in pregled realizacije sklepov

     2. Prioritete  MORK na področju MHP, predstavitev (J. Tenenbaum) in razprava

     3. Dejavnosti na področju varstva kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada

     4. Projekt "Raziskovanje humanitarnega prava"

     5. Priprave na 32. mednarodno konferenco RKRP

     6. Razno

 

9.7.2015 – stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskega besedila Haaške konvencije o varstvu kulturnih v primeru oboroženega spopada pripravila slovenski prevod, ki obsega naslednje dokumente:

 1. Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, 14.5.1954
 2. Pravilnik o izvajanju konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada
 3. Protokol h konvenciji o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada

17.7.2015 - Slovenija posredovala vprašalnike o uresničevanju resolucij in zavez 31. mednarodne konference RKRP.

 

Peta seja SKS MHP (18.11.2015)

    Dnevni red:

    1. Potrditev zapisnika četrte seje
    2. Priprave na 32.  mednarodno konferenco Rdečega križa in Rdečega polmeseca
    3. Priročnik o MHP za slovensko vojsko
    4. Tekoče zadeve
    5. Razno


Republika Slovenija je leta 1992 nasledila Konvencijo o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, ki je bila sestavljena v Haagu v  14. maja 1954, in njen protokol. Besedili konvencije in protokola sta bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ v francoskem izvirniku in srbohrvaškem prevodu. Konvencija sodi med temeljne akte mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vsaka država pogodbenica mora imeti v svojem uradnem jeziku.

 

Ker uradnega prevoda konvencije in protokola doslej ni bilo, je bil pripravljen slovenski prevod, ki ga je pripravila Stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Uradni  slovenski prevod konvencije in protokola se nahaja v Aktu o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Unesco, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih večstranskih pogodb, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 17/15 (Uradni list RS, št. 105/15).

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu  je v skladu s 26. členom te konvencije  sekretariatu UNESCO 17.2.2016 poslalo uradni slovenski prevod konvencije in protokola.

 

Šesta seja SKS MHP (24.3.2016) 

     Dnevni red:

     1. Potrditev zapisnika pete seje SKS za MHP

     2. Osnutek poročila o dejavnostih SKS za MHP v obdobju april 2014 - april 2016

     3. Tekoče zadeve

     4. Razno

 

Sedma seja SKS MHP (8.12.2016) 

     Dnevni red:

     1. Potrditev zapisnika šeste seje SKS za MHP

     2. Pregled resolucij in zavez, ki jih je Republika Slovenija sprejela na 32. Mednarodni konferenci Rdečega

         križa in Rdečega polmeseca (Ženeva, december 2015): opredelitev nadaljnjih aktivnosti

     3. Glavni poudarki regionalne konference o uporabi in varstvu znaka rdečega križa (Sarajevo, oktober 2016)

     4. Predavanja o MHP, ki jih izvaja MORS

     5. Tekoče zadeve

         •  Delo podskupine za obravnavo vprašanj, povezanih z uresničevanjem Haaške konvencije o varstvu kulturnih

             dobrinv primeru oboroženega spopada  
         •  Konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem

     6. Razno

         •  Tematika odgovornost zaščititi

 

Osma seja SKS MHP (22.3.2016) 

     Dnevni red:

     1. Potrditev zapisnika sedme seje SKS za MHP

     2. Pregled zavez, ki jih je Republika Slovenija sprejela na Svetovnem humanitarnem vrhu (Istanbul, maj 2016)

     3. Glavni poudarki univerzalnega sestanka nacionalnih odborov za MHP (Ženeva, november 2016)

     4. Informacija o aktivnostih Republike Slovenije na področju konvencionalnega orožja in minsko-eksplozivnih

         sredstev

     5. Tekoče zadeve

         •   Delo podskupine za obravnavo vprašanj, povezanih z uresničevanjem Haaške konvencije o varstvu kulturnih

              dobrin v primeru oboroženega spopada 

     6. Razno