Skoči na vsebino

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO

Sektor za mednarodno pravo na področju mednarodnega zasebnega prava spremlja dejavnosti RS v Haaški konferenci za mednarodno zasebno pravo (HCCH), Mednarodnem inštitutu za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT) in Komisiji OZN za mednarodno gospodarsko pravo (UNCITRAL). Sektor za mednarodno pravo v vlogi koordinatorja pošilja pristojnim ministrstvom gradiva v zvezi z oblikovanjem večstranskih konvencij in modelnih zakonov, ki nastajajo pod okriljem HCCH, UNIDROIT in UNCITRAL ter sporoča udeležbo slovenskih strokovnjakov v delovnih skupinah teh organizacij.