Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNA KOMISIJA ZA SAVSKI BAZEN

Mednarodna komisija za Savski bazen (MKSB) je bila ustanovljena z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu leta 2002. Takrat so v Kranjski gori Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Slovenija in tedanja Zvezna republika Jugoslavija podpisale sporazum, s katerim so začrtale celovito upravljanje s porečjem reke Save od izvira v Zelencih, do izliva v reko Donavo pri Beogradu. To je bil drugi sporazum po sklenitvi daytonskega sporazuma, ki je končal vojno na tleh nekdanje SFRJ. Sporazum je naravnan tako, da bi ljudje in narodi, ki živijo v porečju reke Save, to porečje izkoriščali v dobro vseh živečih in prihodnjih rodov. Reka Sava je tako postala povezovalka med novonastalimi državami. Črna Gora bi lahko postala tudi pogodbenica Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, saj njeni vodonosniki napajajo tudi porečje reke Save.

 

Vsaki dve leti se v eni od pogodbenic sestanejo predstavniki Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije. 2. decembra 2014 je v Zagrebu potekal 5. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, na katerem so sodelovale delegacije držav v porečju reke Save ter predstavniki mednarodnih, regionalnih, vladnih in nevladnih organizacij ter predstavniki civilne družbe. Na sestanku so udeleženci obravnavali ključne zadeve, ki so pomembne za izvajanje Okvirnega sporazuma, kot so načrtovanje upravljanja voda v porečju reke Save, obvladovanje poplav in obnova plovbe ter pomen podpisanih kot tudi sklepanje novih izvedbenih protokolov k Okvirnem sporazumu, s čimer se krepi regionalno sodelovanje. Velika pozornost je bila namenjena tudi projektom Mednarodne komisije za Savski bazen in njihovem financiranju.

 

Mednarodna komisija za Savski bazen je regionalna mednarodna organizacija, ki ima svoje organe in sekretariat, svoj proračun in obsežen program, ki naj bi prispeval k izboljšanju razmer v porečju reke Save (plovnost, varstvo okolja, naravni rezervati, turistične zmogljivosti in podobno). Organizacija se financira s prispevki svojih članic, pridobiva pa tudi sredstva iz EU. Slovenija, ki je depozitar tako Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu kot tudi Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu, je povezovalni element med EU in pogodbenicami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki še niso članice EU. Sedež organizacije je v Zagrebu, trenutno predsedujoči pa je predstavnik Republike Slovenije.