Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNO O OMEJEVALNIH UKREPIH

Katere vrste omejevalnih ukrepov poznamo?

 

41. člen Ustanovne listine OZN glede vrste omejevalnih ukrepov določa, da "med te ukrepe lahko sodijo popolna ali delna prekinitev ekonomskih odnosov in železniških, pomorskih, zračnih, poštnih, telegrafskih, radijskih in drugih komunikacijskih sredstev ter pretrganje diplomatskih odnosov." Načeloma torej ni izčrpno navedeno, kateri omejevalni ukrepi lahko obstajajo, to je odvisno od značaja kršitev in temu prilagojenega načina, ki bi odpravil grožnjo in najbolj učinkovito omogočil ponovno vzpostavitev mednarodnega miru in varnosti oziroma doseganje drugih ciljev. Ne glede na to pa je mogoče iz prakse ugotoviti, da se pogosto uporabljajo t.i. finančne sankcije, ki vključujejo zamrznitev sredstev na računih in/ali prepoved razpolaganja s premoženjem (ekonomskimi viri) nasploh, pogosto se uporablja t.i. embargo na orožje, ki pomeni prepoved prometa z orožjem z določeno državo ali drugimi subjekti, pa tudi "potovalni" embargo, ki vključuje prepoved vstopa določenih oseb v državo in tranzit čez njeno ozemlje. V preteklosti so se pogosteje uporabljale splošne trgovinske sankcije zoper države (npr. Irak), ki pa so se izkazale za neustrezne, saj so prizadele predvsem civilno prebivalstvo in ne tistih, ki so bili resnično odgovorni za kršitve mednarodnega prava, zato se zdaj uporablja koncept t.i. targeted sanctions oziroma smart sanctions, torej sankcij, usmerjenih na konkretne subjekte, ki so primernejše za doseganje ciljev sankcij.

 

Zoper koga se uvedejo omejevalni ukrepi?

 

Omejevalni ukrepi se lahko izvajajo zoper države, mednarodne organizacije, druge entitete, fizične osebe (npr. voditelji držav, visoki državni uradniki, teroristi) in druge subjekte, od katerih so najbolj znane teroristične organizacije (npr. Al Kaida), med osebami pod sankcijami pa so lahko tudi pravne osebe. Osebe, zoper katere veljajo sankcije, so naštete na seznamih, ki so del pravnih aktov, ki uvajajo sankcije (gl. tudi "Aktualni predpisi o omejevalnih ukrepih").