Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OMEJEVALNI UKREPI

Aktualni predpisi o omejevalnih ukrepih

 

V spodnjih dokumentih so navedeni predpisi o omejevalnih ukrepih po državah in subjektih z ustreznimi spletnimi povezavami. Seznami oseb, zoper katere po navedenih pravnih aktih veljajo omejevalni ukrepi, so navedeni v posameznih pravnih aktih. Pri tem je treba opozoriti na to, da slovenski predpisi ne vsebujejo takih seznamov ampak se glede tega sklicujejo na ustrezne pravne akte EU oziroma OZN. Zaradi hitrejšega pregleda v zvezi s finančnimi sankcijami, ki veljajo v EU (to pa so hkrati tudi sankcije, ki jih je uvedel VS OZN), priporočamo ažuriran seznam oseb, zoper katere veljajo finančne sankcije, ki ga ureja evropsko združenje bank. Glede sankcij, ki jih uvaja VS OZN, so koristni tudi ažurirani seznami OZN.

 

Omejevalni ukrepi po državah - vključno z EU Sanctions Map (pdf)
 
Omejevalni ukrepi po subjektih - vključno z EU Sanctions Map (pdf)

 

V primeru splošnih vprašanj glede izvajanja omejevalnih ukrepov v Sloveniji nam lahko pišete na elektronski naslov: omejevalni-ukrepi.mzz(at)gov.si.  

 

Kaj so omejevalni ukrepi?

 

Enotna opredelitev omejevalnih ukrepov sicer ne obstaja, načeloma pa so omejevalni ukrepi oziroma sankcije, kot se tudi imenujejo, ukrepi, s katerimi želi mednarodna skupnost od določenih držav ali/in drugih subjektov (entitet, oseb), ki ogrožajo mednarodni mir in varnost, brez uporabe sile doseči spremembo njihovega ravnanja tako, da to ne bo več ogrožalo mednarodnega miru in varnosti. Po Ustanovni listini Organizacije združenih narodov (OZN) je Varnostni svet OZN (VS) tisti, ki po poglavju VII (41. člen) Ustanovne listine z resolucijami sprejema take ukrepe, ki so zavezujoči za vse države članice OZN. Evropska unija (EU) pa na drugi strani samostojno sprejema omejevalne ukrepe tudi skladno z nekaterimi drugimi cilji svoje zunanje in varnostne politike, npr. varstva človekovih pravic, pravne države, demokratičnih načel.

 

Po Zakonu o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/2006, v nadaljevanju: ZOUPAMO), ki v Republiki Sloveniji sistemsko ureja področje omejevalnih ukrepov, so omejevalni ukrepi omejitve oziroma obveznosti v razmerju do držav, ozemeljskih entitet, gibanj, mednarodnih organizacij in oseb, katerih namen je vzpostavitev ali ohranitev mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoj oziroma utrjevanje demokracije in pravne države ter doseganje drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev, in jih določajo pravni akti OZN, EU in drugih mednarodnih organizacij, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali pa omejitve oziroma obveznosti, ki jih v te namene Republika Slovenija uvede na drug način skladno z mednarodnim pravom oziroma pravom EU.