Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONVENCIONALNO OROŽJE

Na področju konvencionalnega orožja je Slovenija najbolj aktivna v boju proti protipehotnim minam.

 

Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in transporta protipehotnih min - Ottavska konvencija (Convention of the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Antipersonnel Mines and Their Destruction - Ottawa Convention) je bila podpisana 3. decembra 1997, začela pa je veljati 1. marca 1999. Slovenija je ratificirala konvencijo 27. oktobra 1998. Slovenija s prostovoljnimi finančnimi prispevki pomaga financirati sekretariat (t.i. "Implementation Support Unit – ISU) v Ženevi. Vlada je 1998 ustanovila Mednarodno ustanovo – fundacijo za človekovo varnost (ITF Enhancing Human Security), ki se  je v tem času razvil v enega najbolj koristnih in dragocenih projektov na humanitarnem področju, ki ga je slovenska vlada spodbudila in ga uresničuje z lastnimi rednimi letnimi donacijami ter s finančno pomočjo mednarodne skupnosti.

 

Slovenija je pogodbenica vseh petih protokolov Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe določenih konvencionalnih orožij (Convention of the Prohibition or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons – CCW).

 

Slovenija se je že novembra 2006 priključila aktivnostim mednarodne skupnosti, da omeji uporabo kasetnega streliva in bila med prvimi pogodbenicami Konvencije o kasetnem strelivu (Cluster Munition Convention - CCM), ki je bila sprejeta na diplomatski konferenci v Dublinu 30. maja 2008, podpisana 3. decembra 2008 v Oslu in ki je pričela veljati 1. avgusta 2010. Slovenija je podpisala konvencijo 3. decembra 2008 in jo ratificirala 19. avgusta 2009.

 

Slovenske dejavnosti na področju lahkega orožja in osebne oborožitve (Small Arms and Light Weapons - SALW) so osredotočene na notranje ukrepe in mednarodne dejavnosti. Na nacionalni ravni poteka na področju lahkega orožja redna medresorska koordinacija. Marca 2003 je v Sloveniji potekala Konferenca OZN-OVSE o vseh vidikih nezakonitega trgovanja s SALW v jugovzhodni Evropi. Na mednarodni ravni Slovenija aktivno sodeluje v pobudah in instrumentih ter implementira ukrepe v okviru EU, ZN, OVSE, NATO in kontrolnih izvoznih režimov (Wassenaarski aranžma). V juliju 2001 je bila sklicana konferenca OZN o vseh vidikih nezakonite trgovine s SALW, kjer je bil sprejet Akcijski program, ki je opredelil ukrepe za učinkovitejši nadzor in preprečevanje nezakonite trgovine z le-tem. Slovenija redno poroča sekretariatu OZN o svojih aktivnostih na tem področju.

 

Na področju razorožitve in neproliferacije velja sklenitev Pogodbe o trgovini z orožjem (Arms Trade Treaty - ATT) za enega od pomembnejših dosežkov mednarodne skupnosti v zadnjem času. Pogodba o trgovini z orožjem (ATT), ki je bila podpisana 3. junija 2013 in je pričela veljati 24. decembra 2014, prinaša usklajena mednarodna načela in pravila, ki urejajo nacionalne režime na področju izvoza (vojaškega) orožja in opreme. ATT ima velik potencial – če jo bodo učinkovito izvajale vse članice mednarodne skupnosti, bo lahko preprečila nezakonito mednarodno trgovino z orožjem in posledično prispevala k zmanjšanju posledic vojaških konfliktov. Slovenija je ATT podpisala in ratificirala med prvimi.

 

Slovenija sodeluje tudi v drugih mednarodnih mehanizmih na področju nadzoru izvoza orožjem, kot sta npr. Register OZN za transferje konvencionalnega orožja in Wassenaarski aranžma.