Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI

Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi spodbuja sodelovanje ustvarjalcev v umetnosti in kulturi, njihovo povezovanje z EU in njeno soseščino ter širšo promocijo njihovega ustvarjanja.

 

Kulturni sklad

 

Kulturni sklad je instrument, ki ob pomoči diplomatsko-konzularnih predstavništev omogoča izvedbo številnih kakovostnih kulturnih projektov. Osnovno vodilo pri sofinanciranju je spodbuditi trajnejše oblike sodelovanja med ustvarjalci. Iz kulturnega sklada vsako leto iz različnih umetniških področij sofinanciramo približno 150 kulturnih projektov. Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za kulturo skupno in na podlagi pravilnika soodločata o sofinanciranju teh kulturnih projektov.

 

Ministrstvi pri krepitvi mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti slovenske umetnosti in kulture v tujini sodelujeta z Uradom Vlade RS za komuniciranje, Slovenskim filmskim centrom, Javno agencijo za knjigo, Centrom za slovenščino kot drugim in tujim jezikom, RTV Slovenija, društvom Ljudmila in številnimi drugimi deležniki.

 

Skrb za večjo vidnost slovenske umetnosti in kulture v tujini

 

Ministrstvo skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi skrbi za redne objave o mednarodnem sodelovanju v kulturi na spletnih straneh, družbenih omrežjih (facebook in twitter) in na spletnem portalu www.culture.si. Uredništvo portala je vzpostavilo rubriko Embassies, v kateri so dostopne vse informacije o izvedenih kulturnih projektih, ki so jih diplomatsko-konzularna predstavništva podprla ali sofinancirala iz kulturnega sklada. Na interaktivnem zemljevidu sveta, ki celovito prikazuje dejavnost in vpetost slovenske kulture in umetnosti v soustvarjanje svetovne kulturne krajine, je mogoče spremljati vse dogodke od leta 2010 naprej.

 

Skrb za slovenski jezik

 

Posebna pozornost je namenjena slovenskemu jeziku. Ministrstvo odlično sodeluje s Centrom za slovenščino kot drugim in tujim jezikom. Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature, kulture) delujejo na 57 univerzah po svetu, večina jih je na evropskih univerzah, poleg tega pa tudi na Japonskem, Kitajskem, v ZDA in Argentini. Na 26 evropskih univerzah si lahko študentje pridobijo diplomo iz slovenščine in študij nadaljujejo na podiplomski stopnji. Na univerzah v tujini se letno slovenščine uči ali jo na različnih zahtevnostnih stopnjah študira več kakor 2500 študentov. Tem se v lektoratih pridružujejo tudi študenti drugih smeri, ki so s slovenščino pogosteje v stiku . Slovenski lektorji v sodelovanju z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi prirejajo različne dogodke, literarne večere, koncerte in filmske večere.

 

Skrb za umetniško zbirko

 

Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi vodi evidenco in skrbi za umetniška dela v lasti ministrstva za zunanje zadeve.

 

Dvostranski sporazumi in programi v kulturi, izobraževanju in znanosti

 

Od 1992 je bilo podpisanih več kot štirideset krovnih dvostranskih sporazumov in programov o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti s številnimi državami. Podpisani so bili še sporazumi o kulturnih centrih, in sicer: z vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske,vlado Francoske republike ter sporazum z  Rusko federacijo o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov. Z ZDA sta podpisana še Memorandum o soglasju (Fulbrightov program izmenjave) in Sporazum o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin.

 

Večstransko sodelovanje

 

Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpirata delovanje Azijsko-evropske fundacije (ASEF – Asia-Europe Foundation). V različnih projektih ASEF je od leta 2006 sodelovalo že več kot 50 slovenskih udeležencev. Guvernerka Slovenije v ASEF je veleposlanica Nataša Prah.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za kulturo sodelujeta z mrežo EUNIC(European national institutes of culture). Večina slovenskih veleposlaništev je članov lokalnih grozdov EUNIC in sodelujejo pri izvedbi skupnih projektov.

 

Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi spremlja tudi delo mednarodnih organizacij kot so OZN, BIE, UNESCO, Svet Evrope ipd.

 

Kultura v zunanjih odnosih EU

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v času slovenskega predsedovanja EU, 13. in 14. maja 2008, v Ljubljani organiziralo odmevno mednarodno konferenco »Nove paradigme, nove poti – Kultura v EU zunanjih odnosih«. Konferenca se je osredotočila na vlogo kulturnega sodelovanja v zunanjih odnosih EU ter drugih političnih ciljih EU in kakšno vlogo imata lahko kulturno sodelovanje in medkulturni dialog na politične procese in izzive na Zahodnem Balkanu. Kulturno sodelovanje, temelječe na dialogu s civilno družbo, lahko temeljno pripomore k promociji evropskih vrednot, pospeševanju demokratizacije, procesom sprave, spoštovanju človeških pravic, preprečevanju konfliktov, krepitvi evropskega kriznega upravljanja ter k mirnemu reševanju sporov.