Skoči na vsebino

SLOVENSKI PREDPISI, KI UREJAJO IZVAJANJE TMIS

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS št. 40/17)- velja od 22. julija 2017, uporablja se za projekte, ki se objavijo po 30. juniju 2017

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini (uradni list RS, št. 40/17) - velja od 22. julija 2017, uporablja se za projekte, ki se objavijo po 30. juniju 2017

 

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči v Uradnem listu RS (Uradni list RS št. 54/2014, veljavna od 18. julija 2014), neuradno prečiščeno besedilo - uporablja se za projekte, ki so objavljeni pred 1. julijem 2017

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS št. 38/12, veljavna od 26. maja 2012)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči  (Uradni list RS št. 26/2012, veljavna od 7. aprila 2012)

 

Uredba  o spremembah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, (Uradni list RS, št. 49/2010, veljavna od 3. julija 2010)

 

Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS št. 51/2009, veljavna od 18. julija 2009, 54/14, neuradno prečiščeno besedilo)

 

Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 75/06, veljavna od 19. julija 2006) - uporablja se za projekte, ki so objavljeni pred 1. julijem 2017

 

Skladno  s 4. točko 107. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 - ZDoh-2) dnevnice, izplačane strokovnjakom iz države prejemnice, ki sodelujejo v projektih tesnega medinistitucionalnega sodelovanja in so na študijskem obisku v Sloveniji, niso obdavčene.

 

Kontakt:


Maja Dimkovski Engelman
t: 01 478 24 55
f: 01 478 21 44
e: maja.dimkovski-engelman(at)gov.si

 

 

 

 

 

(Zadnja sprememba: 28. 7. 2017)