Skoči na vsebino

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA PROJEKTE INSTITUCIONALNE IZGRADNJE/PROJEKTE TMIS

V vsaki državi članici EU in državi prejemnici pomoči je imenovana nacionalna kontaktna točka za projekte institucionalne izgradnje oziroma projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in TAIEX. Naloge nacionalne kontaktne točke za Republiko Slovenijo izvaja Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ).
 
Te naloge so:

  • centralna komunikacijska točka za sodelovanje in izmenjavo informacij z Evropsko komisijo in nacionalnimi kontaktnimi točkami držav članic EU in držav prejemnic pomoči;
  • obveščanje slovenskih organov o razpisih (vzpostavljena informacijska mreža v vseh državnih in pooblaščenih organih, v ta namen ima MZZ odprt elektronski naslov ncp.mzz(at)gov.si);
  • pregled, potrjevanje in oddaja slovenskih ponudb za izvedbo projektov;
  • obveščanje in izobraževanje organov o pravilih za izvedbo projektov in pomoč pri razlagi pravil;
  • pomoč organom pri pripravi ponudb, gradiv za vlado (o vsaki posamezni udeležbi organa državne uprave v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja odloča Vlada Republike Slovenije), pripravi predstavitev ponudb, izvedbi projektov (priprava dokumentacije projekta, administrativna, tehnična in finančna izvedba);
  • pomoč pri pogajanjih za sklenitev konzorcijskih sporazumov;
  • pregled vlog za pridobitev statusa pooblaščenega organa in ocena izpolnjevanja pogojev ter izpeljava postopkov za podelitev statusa;
  • udeležba na sestankih z nacionalnimi kontaktnimi točkami držav prejemnic pomoči in drugih držav članic EU;
  • koordinacija aktivnosti v zvezi s projekti tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na ravni državne administracije in odprava administrativnih ovir za njihovo izvajanje;
  • tekoče posodabljanje spletnih strani MZZ z informacijami in razpisi EU. 

Kontakt:
 
Maja Dimkovski Engelman
t: 01 478 2455
e: maja.dimkovski-engelman(at)gov.si