Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TESNO MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE (TWINNING)

EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam potencialnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform. Tesno medinstitucionalno sodelovanje (TMIS) je eden od mehanizmov za izvajanje te pomoči in ključni instrument za razvoj usposobljenosti javne uprave države prejemnice pomoči. Projekti TMIS pa se prehodno izvajajo tudi v novih državah članicah v prvih letih članstva.

 

Kot partnerji v projektih TMIS na eni strani nastopajo države članice EU in na drugi strani države prejemnice pomoči. Institucije in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju projektov TMIS, torej nastopajo v imenu države članice EU, ki kot pogodbena partnerica izvaja projekt TMIS v državi prejemnici pomoči.

 

Država članica EU se lahko prijavi na razpis za izvajanje projekta samostojno ali kot partnerica v konzorciju z eno ali več državami članicami, odvisno od obsega projekta. V tem primeru je ena država partnerica vodilna v projektu in prevzame formalno vodenje projekta, druga država partnerica pa prispeva svoje strokovnjake in izvaja dogovorjeni del aktivnosti projekta.

 

V imenu države članice lahko projekte TMIS izvajajo le državni organi in pooblaščeni organi, ki jim ta status podeli Evropska komisija na podlagi naslednjih petih kumulativnih meril:

 

1) dokazana pristojnost na področju pravnega reda EU oziroma na področju razpisanega projekta TMIS,

2) neprofitna struktura, nekomercialen poslovni namen,

3) javna lastnina,

4) stalen nadzor s strani vlade in

5) ustrezno število stalno zaposlenih.

 

Pri izvajanju projektov TMIS lahko sodelujejo strokovnjaki, ki imajo praviloma status javnih uslužbencev in lahko dokažejo, da imajo operativne izkušnje na področjih, za katere je razpisan posamezni projekt. Projekti TMIS zahtevajo enega ali več strokovnjakov, ki so napoteni v državo prejemnico za celotno obdobje izvajanja projekta (t. i. rezidenčni projektni svetovalci), poleg tega pa še strokovnjake za krajša svetovanja s posameznih področij.

 

 

Več o projektih TMIS:

 

- Pravila EU za izvajanje projektov TMIS

 

- Slovenski predpisi, ki urejajo izvajanje projektov TMIS

 

- Veljavna višina dnevnic (v veljavi od 17.3.2017 dalje)

 

- Aktualni razpisi projektov TMIS

 

- Nacionalna kontaktna točka za projekte institucionalne izgradnje / projekte TMIS

 

- Arhiv dokumentov

 

- Povezava na Generalni direktorat za sosedsko politiko in širitvena pogajanja (DG NEAR)

 

Kontakt:

Maja Dimkovski Engelman
t: 01 478 2455
e: maja.dimkovski-engelman(at)gov.si