Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE S SLOVENSKIMI PREDSTAVNIKI V EU

Evropski parlament

 

Evropski parlament, ki predstavlja eno od sedmih institucij EU, ima po uveljavitvi Lizbonske pogodbe še okrepljeno zakonodajno funkcijo. Skupaj s Svetom EU v okviru rednega zakonodajnega postopka soodloča o veliki večini zakonodaje EU, razen o Skupni zunanji in varnostni (obrambni) politiki EU. Po novem so se njegove zakonodajne pristojnosti razširile tudi na področja kmetijstva, energetske varnosti, zakonitega priseljevanja, pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in policijskega sodelovanja, javnega zdravja in strukturnih skladov. Evropski parlament soodloča tudi o sprejemanju letnih proračunov EU in večletnega finančnega okvira EU.

 

V Evropskem parlamentu je 751 poslancev, med njimi 8 slovenskih. Sodelovanje z Evropskim parlamentom, še posebno s slovenskimi poslanci, obveščanje resornih ministrstev o stališčih Evropskega parlamenta ter dobri odnosi na politični ravni predstavljajo pomemben vidik delovanja MZZ na področju evropskih zadev.

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor


Evropski ekonomsko-socialni odbor je organ Evropske unije, ki združuje predstavnike delodajalcev, delojemalcev, nevladnih organizacij in drugih interesnih skupin, ki tvorijo civilno družbo. Odbor ima pri odločanju v EU posvetovalno vlogo. Evropska unija želi namreč zagotoviti, da so v sprejemanje zakonodaje na evropski ravni v čim večji meri vključeni tudi predstavniki civilne družbe. Slovenija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru sedem predstavnikov. MZZ spremlja delo odbora in njegovih delovnih teles ter  seznanja slovenske predstavnike s stališči Republike Slovenije do aktualnih vsebin Evropske unije.

 

Odbor regij


Odbor regij je posvetovalni organ Evropske unije, ki združuje predstavnike regionalnih in lokalnih oblasti. Oblikuje mnenja o zakonodajnih in drugih aktih, ki se sprejemajo na ravni Evropske unije. Slovenija ima v Odboru regij sedem članov (in sedem namestnikov). Ministrstvo za zunanje zadeve seznanja slovenske predstavnike z vladnimi stališči do pomembnejših aktualnih vsebin, ki so v obravnavi na ravni EU.