Skoči na vsebino

SKUPINA ZA EVROPSKE ZADEVE

Skupina za evropske zadeve celovito obravnava aktualna strateška vprašanja, ki se nanašajo na delovanje Slovenije v Evropski uniji.

 

Vodi jo državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve. Člani delovne skupine so:

 

– državna sekretarka v Kabinetu predsednika vlade,
– državni sekretarji ministrstev,
– vodja Stalnega predstavništva RS pri EU,
– namestnik vodje Stalnega predstavništva RS pri EU.


Naloge skupine so obravnavanje strateških vprašanj, povezanih z Evropsko unijo, usmerjanje dela na področju evropskih zadev, medresorsko obravnavanje dosjejev in odprtih vprašanj s področja evropskih zadev, ki imajo političen značaj, ter spremljanje aktualnega dogajanja v Evropski uniji. Delovna skupina se seznanja tudi z aktualnimi zadevami, ki jih Evropska komisija šele namerava poslati v obravnavo Svetu. Na ta način je mogoče zagotoviti pravočasno prepoznavanje problemov, usklajevanje interesov in pristojnosti med posameznimi resorji ter posledično učinkovitejše reševanje odprtih vprašanj, povezanih z Evropsko unijo.