Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STALIŠČ

 

Poleg Skupine za evropske zadeve in Delovne skupine za evropske zadeve deluje v okviru sistema koordinacije evropskih zadev še 35 drugih delovnih skupin za pripravo stališč Republike Slovenijev postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, ki kot dodatni usklajevalni mehanizem pokrivajo posamezna vsebinska področja.

 

Delovne skupine se lahko sestanejo za pripravo konkretnega stališča do zakonodajnega ali drugega predloga Evropske unije, lahko pa obravnavajo tudi širšo aktualno tematiko ter pripravljajo ustrezne usmeritve. Večina stikov med člani posamezne delovne skupine poteka elektronsko.

 

Glede na vsebinsko področje, ki ga posamezna delovna skupina pokriva, pri delu skupine sodelujejo predstavniki ustreznih državnih organov. Po potrebi lahko posamezna skupina k sodelovanju povabi tudi druge organe, ki v osnovni sestavi delovne skupine niso predvideni.

 

Seznam delovnih skupin za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije:


1. Splošne in institucionalne zadeve
2. Zunanji odnosi
3. Varnost in obramba
4. Skupna trgovinska politika
5. Mednarodna razvojna pomoč
6. Strukturna in regionalna politika
7. Priseljevanje in azil
8. Pravosodno sodelovanje
9. Policijsko sodelovanje in droge
10. Civilna zaščita
11. Makroekonomska politika in EMU
12. Finančne storitve in prosto gibanje kapitala
13. Obdavčenje
14. Proračun
15. Zakonodajne zadeve
16. Statistika
17. Energija in EURATOM
18. Notranji trg
19. Prost pretok blaga in storitev ter zaščita potrošnikov
20. Telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe
21. Prost pretok oseb
22. Carinska unija
23. Varstvo konkurence in državne pomoči
24. Industrijska politika in podjetništvo
25. Kmetijstvo
26. Veterinarske in fitosanitarne zadeve
27. Ribištvo
28. Javno zdravje
29. Okolje
30. Promet
31. Delo in socialne zadeve
32. Izobraževanje, usposabljanje in mladi
33. Kultura in avdiovizualna politika
34. Znanost, razvoj in tehnologija
35. Strategija EU 2020