Skoči na vsebino

DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKE ZADEVE

Naloge Delovne skupine za evropske zadeve:

 

- obravnava odprta medresorska vprašanja, stališča in izhodišča za delovna telesa Sveta, nove predloge zakonodajnih in drugih aktov EU,

- spremlja in koordinira delo delovnih skupin za pripravo stališča,

- spremlja in usmerja odprte predsodne in sodne postopke,

- spremlja medinstitucionalno sodelovanje na področju prevajanja, tolmačenja in terminologije v kontekstu Evropske unije ter

- spremlja aktualno dogajanje v institucijah Evropske unije.

 

Delovno skupino vodi Ministrstvo za zunanje zadeve, sestavljajo pa jo vodje enot za koordinacijo evropskih zadev na ministrstvih.