Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPRAVA STALIŠČ SLOVENIJE V ZADEVAH EU

Priprava medresorsko usklajenih stališč za udeležbo slovenskih predstavnikov v Svetu Evropske unije na ravni delovnih skupin, odborov in ministrskih zasedanj ter na zasedanjih Evropskega sveta poteka v okviru sistema koordinacije evropskih zadev.

 

Sistem vključuje delo pristojnih organov, osrednje koordinacijske enote, Stalnega predstavništva v Bruslju, delovnih skupin za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, Delovne skupine za evropske zadeve, Skupine za evropske zadeve, Vlade in Državnega zbora RS.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) kot osrednji vladni koordinator evropskih zadev skrbi za postopkovno pravilno in vsebinsko ustrezno pripravo in potrjevanje stališč do predlogov, o katerih odločajo v Svetu Evropske unije.

 

MZZ določi pristojno ministrstvo ali vladno službo, ki pripravi stališče do posameznega predloga Evropske unije. Hkrati se določijo tudi sodelujoča ministrstva in ustrezna delovna skupina za pripravo stališč ter roki za odziv Slovenije.


Pristojno ministrstvo mora pravočasno pripraviti predlog stališča do predlaganega akta EU, ki vsebuje presojo vplivov predlaganega akta na Slovenijo. Po opravljenem medresorskem usklajevanju  in ustreznem posvetovanju z deležniki stališče v skladu s svojimi pristojnostmi formalno potrdita Vlada RS ali Državni zbor RS. Glede na nova dognanja ali spremenjene okoliščine v pogajanjih se stališče kasneje po potrebi  dopolni ali spremeni (po enakem postopku).  

 

Priprava in potrjevanje stališč potekata v vladnem informacijskem sistemu – na EU-portalu. Načini medresorskega usklajevanja so: medresorski sestanki,  sestanki posameznih delovnih skupin za pripravo stališč, redni sestanki Delovne skupine za evropske zadeve, ki jo vodi MZZ, sestanki Skupine za evropske zadeve.  

 

Stališče do predloga akta, ki bi po svoji vsebini v skladu z ustavo in zakoni spadal v pristojnost Državnega zbora RS, generalni sekretar vlade pošlje v Državni zbor. Obravnava ga Odbor za zadeve Evropske unije oziroma Odbor za zunanje zadeve.

 

Slovenski predstavniki, ki se udeležujejo sestankov pripravljalnih teles in zasedanj Sveta EU, morajo zagovarjati stališče, ki je bilo predhodno objavljeno in potrjeno na EU-portalu kot stališče Republike Slovenije.

 

Priprava in usklajevanje stališč v okviru pogajanj o pristopu novih članic k EU

 

Priprava in usklajevanje stališč do aktov Evropske unije, pripravljenih na podlagi pogajanj o pristopu novih članic, se razlikujeta od predstavljenega postopka priprave in usklajevanja nacionalnih stališč do predlogov aktov EU, saj so dokumenti večinoma označeni s stopnjo tajnosti. Temu primerno priprava in usklajevanje stališč potekata na podlagi posebne medresorske koordinacije.