Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOORDINACIJA EVROPSKIH ZADEV

Slovenija od vstopa v Evropsko unijo skupaj in enakopravno z drugimi državami članicami sodeluje pri oblikovanju politik in pravnega reda Evropske unije. Sodelovanje pri oblikovanju politik in pravnega reda Evropske unije je tako postalo del vsakodnevnega delovanja državne uprave.


Za učinkovito uveljavljanje interesov Slovenije je odločilno, da njeni predstavniki v institucijah Evropske unije pravočasno predstavijo argumentirana stališča do predlogov aktov EU in govorijo z enim glasom. Stališča morajo biti predhodno usklajena med pristojnimi državnimi organi pa tudi z zainteresiranimi deležniki. Pri tem imata ključno vlogo sistematično spremljanje in koordinacija evropskih zadev.


Sistem koordinacije evropskih zadev poteka v sodelovanju pristojnih organov Vlade RS, centralne koordinacijske enote, Stalnega predstavništva v Bruslju, delovnih skupin za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, Delovne skupine za evropske zadeve in Državnega zbora RS.

 

Vloga Ministrstva za zunanje zadeve v sistemu koordinacije zadev EU

 

Direktorat za bilateralo in evropske zadeve Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) je osrednji vladni koordinator evropskih zadev. Skrbi za izvajanje poslovnika Vlade RS in zakona o sodelovanju med Vlado in DZ v zadevah EU, za postopkovno pravilno in vsebinsko  ustrezno pripravo in potrjevanje stališč do predlogov, o katerih odloča Svet Evropske unije na ravni delovnih skupin, odborov in ministrskih zasedanj. MZZ tudi pripravlja in usklajuje stališča za udeležbo predsednika vlade na zasedanjih Evropskega sveta.

 

MZZ je pristojen za pripravo in usklajevanje stališč Slovenije glede institucionalnih zadev EU. Ta se praviloma obravnavajo na delovni skupini Sveta za splošne zadeve, Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) II in na Svetu za splošne zadeve, na katerem Slovenijo zastopa državni sekretar na MZZ.


MZZ je pristojen tudi za  razvrščanje, objavljanje in hranjenje dokumentov Evropske unije, ki poteka na EU-portalu kot sestavnem delu informacijskega sistema vlade.


Ob tem MZZ koordinira pripravo stališč Slovenije v predsodnih postopkih, ki jih je sprožila Evropska komisija, kadar Republika Slovenija domnevno krši pravni red Evropske unije. V sodnih postopkih pred Sodiščem Evropske unije MZZ sodeluje s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami ter državnim pravobranilstvom pri pripravi pisnih vlog, ki jih Slovenija predloži omenjenemu sodišču.


MZZ tudi spremlja delo slovenskih oddelkov prevajalskih in tolmaških služb v institucijah Evropske unije in pomaga ministrstvom pri jezikovnih vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo. Na področju tolmačenja MZZ koordinira zahteve ministrstev za tolmačenje v delovnih telesih Sveta EU.


MZZ seznanja slovenske predstavnike v Evropskem parlamentu, Odboru regij in Evropskem ekonomsko-socialnem odboru s stališči Slovenije do aktov, ki jih obravnavajo institucije EU.


V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami MZZ vsako poldrugo leto pripravi gradivo vlade za razpravo državnega zbora o stanju v Evropski uniji in položaju Republike Slovenije v njej ter o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v prihodnjem obdobju.