Skoči na vsebino

PRIMARNA ZAKONODAJA EU

Primarna zakonodaja Evropske unije v slovenskem jeziku, kakršna je veljala 1. maja 2004, je ena od prilog Pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji. V času pristopa Slovenije k EU je ta pravni korpus obsegal okrog 2000 strani Uradnega lista EU, in sicer vse pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Evropske unije ter njihove poznejše spremembe, pa tudi štiri pristopne pogodbe, ki so bile sklenjene pred širitvijo EU leta 2004. Slovensko različico primarne zakonodaje Evropske unije sta pripravili Služba Vlade RS za evropske zadeve in Služba Vlade RS za zakonodajo v tesnem sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, v letih 2001 in 2002 jo je podrobno obravnavala vladna komisija za pravno redakcijo prevodov pravnih aktov ES, pred objavo pa so jo pregledali tudi slovenski pravni redaktorji v Svetu in Komisiji EU. Z ratifikacijo pristopne pogodbe in objavo v Uradnem listu RS (kot priloga MP) je dobila status uradne slovenske različice temeljnih aktov Evropskih skupnosti in Evropske unije.

 
Z vsakim pristopom novih članic k EU postanejo del primarne zakonodaje tudi novi pristopni instrumenti (pogodba o pristopu in akt o pogojih pristopa z vsemi prilogami, protokoli, dodatki itd.) – tako se je s širitvijo leta 2004 primarna zakonodaja povečala za 2642 strani Uradnega lista EU, kolikor obsegajo pristopni instrumenti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.
 
Del primarne zakonodaje je tudi Pogodba iz Lizbone. Aktualna besedila Pogodb, tudi prečiščena, so dostopna na spletnih straneh zakonodajne zbirke EUR-Lex

 

Povezavi:

 

Na spletni strani nekdanjega SVREZ (celotna historična besedila takrat veljavnih Pogodb, kakor so bila objavljena v Uradnem listu RS)
Primarna zakonodaja Evropskih skupnosti v slovenskem jeziku

 

V okviru zbirke EUR-Lex
Pogodbe