Skoči na vsebino

EVROTERM IN EVROKORPUS

Evroterm jeterminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati med pripravljanjem slovenske različice pravnih aktov Evropske unije v okviru nekdanjega Sektorja za prevajanje, redakcijo in terminologijo Službe Vlade RS za evropske zadeve, in sicer s Tradosovim programskim orodjem MultiTerm. Zbirka je bila dana na splet pod imenom Evroterm avgusta 2000. Junija 2005 je skrbništvo zbirke prevzel Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS.
 
Terminološka zbirka se ureja in dopolnjuje dnevno. Poleg izrazja iz prevodov pravnih aktov EU vsebuje tudi izraze iz drugih dokumentov, ki se prevajajo v državni upravi ali so pomembni za večji krog prevajalcev: prevodi slovenskih predpisov, mednarodnih pogodb, državne korespondence, programov, poročil ipd.
 
Po zaključenem predpristopnem projektu priprave slovenske različice pravnih aktov EU se večkrat zastavi vprašanje, ali se Evroterm še posodablja z izrazi EU in kakšna je njegova prihodnost. Pri tem je treba opozoriti na to, da nova terminologija EU sedaj nastaja predvsem v institucijah EU, ki so po pristopu prevzele pristojnost za pripravo slovenske različice pravnih aktov EU, in se zbira v medinstitucionalni terminološki zbirki IATE (Inter-Active Terminology for Europe), ki je dostopna tudi splošni javnosti. Evroterm kot skupna terminološka zbirka državne uprave pa se dopolnjuje tudi z izrazjem z različnih drugih področij delovanja slovenske države in je tako eden od temeljnih terminoloških pripomočkov v Sloveniji.
 
Povezava:
Evroterm – večjezična terminološka zbirka


Evroterm je smiselno uporabljati tudi v povezavi z Evrokorpusom, ki vsebuje dvojezične korpuse prevodov v različnih fazah priprave: od prevoda do finaliziranega ali objavljenega besedila. Kadar iskalnik termina ne najde niti v Evrotermu niti v Evrokorpusu, se iskanje samodejno prenese na zbirko IATE.
 
Korpusi prevodov so narejeni iz pomnilnikov prevodov, ki nastajajo z uporabo Tradosovega prevajalskega pripomočka Translator's Workbench.
 
Zbirka, ki je bila tako kot Evroterm vzpostavljena z namenom, da bi se zagotovila čim bolj poenotena raba terminologije pri pripravi slovenske različice pravnih aktov EU, je na spletu dostopna od januarja 2002. Tudi skrbništvo tega korpusa je leta 2005 prevzel Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS. 
  
Povezava:
Evrokorpus – vzporedni korpusi prevodov
 

Pomembni novosti v zadnjih letih sta Terminator in uporaba Evroterma z mobilnim telefonom.
 
Program Terminator deluje tako, da pregleda celotno besedilo in označi tiste njegove dele ("termine"), ki so bili že vključeni v terminološko zbirko Evroterm. Ti izrazi so v obdelanem besedilu pretvorjeni v kazalce, ki nas vodijo v prevod in pojasnilo izraza.