PRAVNE IN JEZIKOVNE ZBIRKE

 

 

S pristopom Slovenije k Evropski uniji je slovenščina postala uradni jezik EU, pristojnost za pripravo slovenske različice pravnih aktov EU pa je prešla na prevajalske in pravno-lingvistične službe institucij EU.
 
Pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo je nekdanji Sektor za prevajanje, redakcijo in terminologijo, ki je deloval v okviru Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ), skupaj s številnimi zunanjimi sodelavci in v sodelovanju s celotno državno upravo, zlasti Službo Vlade RS za zakonodajo, pripravil slovensko različico primarne in sekundarne zakonodaje Evropske unije, ki je bila eden od pogojev za normalno delovanje Slovenije v EU in je morala biti dokončana pred 1. majem 2004. Poleg tega je ta prevajalska služba s svojimi jezikovnimi storitvami podpirala celoten proces vključevanja v EU, od usklajevanja zakonodaje, Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do pogajanj.

 

Večji del zaposlenih te službe je  leta 2005 prešel v Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS, Ministrstvo za zunanje zadeve pa v okviru koordinacije evropskih zadev še naprej spremlja celotno problematiko uporabe slovenščine kot uradnega jezika Evropske unije. 

  
 
Primarna zakonodaja EU
Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Evropske unije in njihove poznejše spremembe ter pristopne pogodbe
 
Sekundarna zakonodaja EU
Uredbe, direktive, odločbe, sklepi, priporočila in mnenja
 
Evroterm in Evrokorpus
Večjezična terminološka zbirka in vzporedni korpusi
 
Eurovoc
Tezaver Evropskega parlamenta – več kot 7000 gesel v zvezi z dejavnostmi Evropske unije in držav članic 
 
  
 
 
 
Kontakt:
 
Darja Erbič
t: 01 400 2512
f: 01 400 2485
e: darja.erbic(at)gov.si