Skoči na vsebino

JEZIKOVNA VPRAŠANJA

Jezikovna ureditev EU – Slovenščina kot uradni jezik EU – Slovenski prevajalski oddelki v institucijah EU –Terminologija EU – Tolmačenje – Prenos slovenskih izkušenj na področju jezikovnih priprav na članstvo EU

 

Ministrstvo za zunanje zadeve spremlja problematiko uporabe slovenščine kot uradnega jezika Evropske unije in s svojim delovanjem na področju koordinacije jezikovnih vprašanj prispeva k tesnejšemu medinstitucionalnemu sodelovanju med slovenskimi prevajalskimi in tolmaškimi oddelki ter pravniki lingvisti v institucijah EU in slovenskimi strokovnjaki iz državnih organov in akademskih institucij.  Več ...

 

Pravne in jezikovne zbirke

 

S pristopom Slovenije k Evropski uniji je slovenščina postala uradni jezik EU, pristojnost za pripravo slovenske različice pravnih aktov EU pa je prešla na prevajalske in pravno-lingvistične službe institucij EU. Več ...