Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASNA DISKRIMINACIJA

Skladno z Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije pomeni "rasna diskriminacija" kakršnokoli razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na temelju rase, barve kože, porekla, narodnega ali etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti komurkoli ali ga prikrajšati za enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in vsakem drugem področju javnega življenja. Konvencija ostaja tudi po 50 letih od sprejema temelj boja proti vsem oblikam rasne diskriminacije. Pomembno vlogo pri tem igra Odbor o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, ki nadzoruje implementacijo konvencije s strani držav pogodbenic. Mednarodna skupnost je 21. marec razglasila za mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije.

 

Slovenija se v mednarodni skupnosti v okviru OZN, Sveta Evrope, EU in OVSE dosledno zavzema za uresničevanje regionalnih in univerzalnih mednarodnopravnih instrumentov za boj proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti. Reden dialog vodi z nadzornimi mehanizmi za uresničevanje mednarodnopravnih instrumentov, sodeluje s posebnimi poročevalci v okviru posameznih univerzalnih in regionalnih organizacij ter naslavlja problematiko različnih oblik diskriminacije v okviru Univerzalnega periodičnega pregleda Sveta OZN za človekove pravice. Vsaki dve leti Slovenija skupaj z Belgijo v okviru Generalne skupščine OZN vlaga resolucijo o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.

 

Ob 50. obletnici sprejetja Mednarodne konvencije OZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD) sta Slovenija in Belgija ob robu visokega segmenta 28. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice gostili stranski dogodek na to temo.