Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVICE STAREJŠIH OSEB

Slovenija se zavzema za ustrezno obravnavo človekovih pravic v različnih življenjskih obdobjih, tako je njena prednostna naloga tudi ustreznejša obravnava pravic starejših oseb. Staranje prebivalstva in posledične demografske spremembe namreč postajajo fenomen razvitega in razvijajočega se sveta ter hkrati predstavljajo velik izziv za trajnostni razvoj sveta. 

 

Kljub temu obstoječi mednarodni instrumenti ne upoštevajo velikih sprememb v strukturi svetovnega prebivalstva in ne odgovarjajo na potrebe starajočega se prebivalstva in družbe. Zato Slovenija zavzema stališče, da obstoječi mehanizmi varovanja pravic starejših ne zadostujejo in da bi bilo smiselno sprejeti mednarodnopravno zavezujoči dokument za pravice starejših oseb.

 

Zavzemamo se za odpravo vseh oblik diskriminacije starejših oseb, prav posebno pozornost pa namenjamo odpravi diskriminacije starejših žensk. Pri tem Slovenija  vseskozi zagovarja stališče, da sta dobrobit starejših in implementacija obstoječih predpisov osnovna dolžnost države.

 

Slovenija se je v zadnjih letih dejavno vključevala v različne aktivnosti na področju staranja in pravic starejših oseb. Poleg tega se je v zadnjem letu aktivno angažirala za sprejetje konvencije o človekovih pravicah starejših.

 

Na 5. rednem zasedanju Odprte delovne skupine OZN za vprašanje staranja prebivalstva leta 2014 je bila Slovenija izvoljena za podpredsedujočo njenemu biroju. V tej vlogi je sodelovala na srečanju s predstavniki nevladnih organizacij v New Yorku in vodila dialog o uresničevanju Madridskega mednarodnega akcijskega načrta o staranju.

 

Slovenija se je v preteklih letih zelo angažirala za vzpostavitev instituta neodvisnega strokovnjaka za človekove pravice starejših oseb Sveta OZN za človekove pravice. Tako je novembra leta 2014 Slovenijo prvič obiskala neodvisna strokovnjakinja za človekove pravice starejših oseb Rosa Kornfeld-Matte, ki je bila na to mesto imenovana maja 2014. Neodvisna strokovnjakinja je za prvi obisk v okviru svojega mandata izbrala prav Slovenijo, saj starejšim osebam posvečamo veliko pozornost na vseh ravneh, v času obiska pa se je sestala z mnogimi državnimi in nedržavnimi akterji, ki se ukvarjajo s pravicami starejših oseb.

 

Ozaveščanju o pravicah starejših oseb je namenjen tudi mednarodni dan starejših oseb, ki ga obeležujemo vsako leto 1. oktobra.