Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OTROKOVE PRAVICE

Slovenija v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih že vrsto let zavzema za promocijo in varstvo otrokovih pravic, zaradi česar je prepoznavna tudi v mednarodni skupnosti, predvsem v mednarodnih organizacijah, kot so Organizacija združenih narodov, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in Svet Evrope. V zadnjem obdobju se zavzema za zaščito otrok tudi v razpravah v okviru Nata. Je ena najaktivnejših članic EU pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike na področju otrokovih pravic.

 

V svojih zunanjepolitičnih aktivnostih se Slovenija posveča predvsem področjem, kot sta zaščita otrok pred nasiljem, tudi v času oboroženih spopadov in v pokonfliktnih razmerah, in njihovo opolnomočenje, tudi s podporo projektu za izobraževanje otrok o njihovih pravicah »Naše pravice«. Za opolnomočenje otrok se je zavzemala tudi kot ena od pobudnic oblikovanja izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravic, s katerim je bil vzpostavljen postopek sporočanja kršitev Odboru OZN za otrokove pravice. Veliko pozornosti namenjamo tudi posebnemu položaju deklic, ki so v svetu žrtve kršitev pogosteje kot dečki.

 

Slovenija je na področju otrokovih pravic aktivna tudi v OZN, predvsem v Svetu OZN za človekove pravice, v Tretjem odboru Generalne skupščine in Varnostnem svetu. Poleg tega je bila med letoma 2009 in 2011 (pred tem tudi v obdobju 2003–2005) članica Izvršnega biroja Unicefa, ki mu je leta 2011 tudi predsedovala.

 

Slovenija skupaj z Nemčijo v Ženevi vodi neformalno skupino za otrokove pravice. Je članica skupine prijateljic mandata posebne predstavnice generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki in skupine prijateljic mandata posebne predstavnice generalnega sekretarja OZN za otroke v oboroženih spopadih.  

 

V okviru skupne zunanje in varnostne politike EU Slovenija sodeluje pri oblikovanju dejavnosti EU na področju otrokovih pravic, tudi v skladu s Smernicami EU o otrocih v oboroženih spopadih in Smernicami EU za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic. Slednje je Svet EU sprejel med slovenskim predsedovanjem leta 2008. Leta 2012 je bila ena od pobudnic obravnave zaščite otrok v oboroženih spopadih v okviru Nata.

 

V okviru Sveta Evrope je Slovenija dala pobudo za razglasitev evropskega dneva proti spolnim zlorabam otrok, da bi se okrepilo ozaveščanje o tej problematiki in s tem pripomoglo tudi k učinkovitejšemu izvajanju Lanzarotske konvencije.

 

Slovensko zunanje ministrstvo se je v letu 2014 s številnimi aktivnostmi pridružilo praznovanju 25-letnice Konvencije o otrokovih pravicah ter s tem krepilo promocijo in varstvo otrokovih pravic v svetu. V ta namen smo marca v Ženevi skupaj s še nekaj državami organizirali poseben dogodek, aprila pa smo ob robu 24. Nacionalnega otroškega parlamenta tudi slovenskih otrokom in mladostnikom dali možnost, da predstavijo svoja mnenja o stanju otrokovih pravic doma in po svetu ter dajo priporočila, kako izboljšati varstvo otrokovih pravic. Ministrstvo je izdalo zbirko člankov slovenskih strokovnjakov z različnih področji z naslovom Otrokove pravice v Sloveniji.

 

Leta 2014 je minister Karl Erjavec podprl mednarodno spletno kampanjo za odpravo nasilja nad otroki in v Državnem zboru nastopil na konferenci o participaciji otrok in mladostnikov. Maja v Ženevi je Slovenija skupaj s še nekaj državami, Unicefom in nevladnimi organizacijami organizirala dogodek o promociji otrokovih pravic s pomočjo mehanizma univerzalnega periodičnega pregleda.

 

Slovenija si za varstvo in promocijo otrokovih pravic prizadeva tako z dejavnostmi v mednarodnih organizacijah kot s podporo projektom za promocijo otrokovih pravic in za izboljšanje dobrobiti otrok v okviru mednarodne razvoje in humanitarne pomoči v različnih delih sveta.