Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN "NAŠE PRAVICE"

Slovenija šteje izobraževanje za človekove pravice med prednostne naloge na področju človekovih pravic v zunanji politiki.

 

Izobraževanje za človekove pravice je temeljnega pomena za vzpostavljanje in vzdrževanje demokratične, tolerantne in trajnostne družbe vrednot ter medsebojnega spoštovanja. Vendar pa je mogoče stanje spoštovanja človekovih pravic doseči le tako, da so posamezniki dobro obveščeni o svojih pravicah in pravicah drugih ter se zanje tudi dejavno zavzemajo na individualni in skupnostni ravni. Človekove pravice pomenijo temeljni prispevek k dolgoročnemu miru, stabilnosti in varnosti, izobraževanje za človekove pravice pa vodi k preprečevanju kršitev človekovih pravic ter je pomemben prispevek k doseganju pravične družbe.

 

Slovenija je na mednarodni ravni med najdejavnejšimi državami glede uveljavljanja izobraževanja za človekove pravice. Od leta 2009 je članica Platforme za človekove pravice, ki je bila vodilna pri oblikovanju Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice, dokumentu, ključnemu za promocijo izvajanja Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice na svetovni ravni.

 

Svetovni program o izobraževanju za človekove pravice je 10. decembra 2004 vzpostavila Generalna skupščina OZN. Gradi na prizadevanjih in dosežkih Dekade OZN za izobraževanje za človekove pravice (1995–2004), njegov namen pa je uveljavljanje skupnega razumevanja temeljnih načel in metodologij izobraževanja za človekove pravice ter vzpostavljanje okvira za dejavnosti ter krepitev partnerstva in sodelovanja od mednarodne do lokalne ravni. Prva faza svetovnega programa je potekala med letoma 2005 in 2009 ter se je osredotočala na izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah. Druga faza svetovnega programa je potekala od leta 2010 do 2014 in se je osredotočala na visokošolsko izobraževanje in programe izobraževanja za človekove pravice za visokošolske učitelje, javne uslužbence, uslužbence organov pregona in vojaško osebje. Tretja faza, ki poteka od 2015 do 2019, pa se v skladu z resolucijo 24/15 Sveta OZN za človekove pravice osredotoča na krepitev izvajanja prve in druge faze ter promocijo izobraževanja za človekove pravice za novinarje in strokovnjake v medijih.

 

Slovenija od leta 2005 izvaja projekt Naše pravice, ki je namenjen otrokom na nižji osnovnošolski stopnji v različnih delih sveta.

 

Koristne povezave:

 

Global Coalition for Human Rights Education

 

 

Power Human Rights Education