Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEMATSKE PRIORITETE

Med ključne prioritete Slovenije sodijo enakost med spoloma, pravice otrok, pravice starejših oseb, boj proti vsem oblikam diskriminacije, izobraževanje za človekove pravice, človekove pravice in okolje, človekove pravice v razvojnem sodelovanju in varnosti. Aktivni smo tudi v mednarodnih prizadevanjih za odpravo smrtne kazni in  mučenja, opozarjamo na pomen zagovornikov človekovih pravic in se zavzemamo za spoštovanje pravic drugih ranljivih skupin, kot so LGBTI in invalidi.

 

Pravice žensk in enakost med spoloma predstavljata pomembno prednostno področje, saj se ženske, kljub številnim mednarodnim sporazumom in velikemu napredku, ženske po vsem svetu še vedno soočajo z diskriminacijo, nasiljem in neenakimi možnostmi. Slovenija v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih že vrsto let glasno zagovarja promocijo in varstvo otrokovih pravic ter je v multilateralnem okolju po tem tudi prepoznavna. V svojih zunanjepolitičnih aktivnostih se Slovenija posveča predvsem področjem kot so zaščita otrok pred nasiljem, tudi v času oboroženih spopadov in pokonfliktnih razmerah, ter njihovem opolnomočenju.

 

V obravnavi človekovih pravic, ki upošteva specifičnosti posameznih življenjskih obdobij se zavzemamo za ustreznejšo obravnavo pravic starejših oseb. Staranje prebivalstva in z njim povezane demografske spremembe namreč postajajo svetovni fenomen, ki terja primerno obravnavo. Prav zato v zadnjih letih tvorno sodelujemo v različnih aktivnostih na področju staranja in pravic starejših oseb ter se angažiramo tudi v okviru aktivnosti za sprejem Konvencije za človekove pravice starejših.

 

Izobraževanje za človekove pravice je temeljnega pomena za vzpostavljanje in vzdrževanje demokratične, tolerantne in trajnostne družbe vrednot in medsebojnega spoštovanja. Od leta 2009 je Slovenija članica Platforme za človekove pravice ter sodeluje v Svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice.

 

Eno od prednostnih področij je tudi boj proti vsem oblikam diskriminacije. Slovenija skupaj z Belgijo vsako drugo leto predloži resolucijo Generalne skupščine, s katero je izražena in ponovljena mednarodna podpora Konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.

 

Mednarodnopravni okvir človekovih pravic ne vsebuje direktne navezave na okolje, vendar pa so okoljski vplivi predpogoj za uživanje človekovih pravic, zlasti pravice do življenja, zdravja, hrane, vode in primernega bivališča. Povezave med človekovimi pravicami in okoljem se v zadnjem desetletju vedno bolj zaveda tudi mednarodna skupnost. Od leta 2011 sodelujemo v skupini držav, ki izpostavljajo povezave med spoštovanjem človekovih pravic in uživanjem varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja in v zvezi s tem vlagajo resolucije v Svetu OZN za človekove pravice.

 

Med prednostna področja sodijo tudi človekove pravice skupaj z razvojem in varnostjo, ki tvorijo ključne stebre Organizacije združenih narodov. Razvoja in varnosti si ne moremo predstavljati brez spoštovanja človekovih pravic, zato si Slovenija prizadeva za vpenjanje človekovih pravic na obe področji.

 

Slovenija si v okviru možnosti prizadeva še za splošno odpravo smrtne kazni, za prepoved mučenja, za odpravo diskriminacije LGBTI oseb in za spoštovanje človekovih pravic invalidov ter zagovornikov človekovih pravic ter za uveljavljanje koncepta človekovih pravic in podjetništva.