Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED

Univerzalni periodični pregled je mehanizem Sveta OZN za človekove pravice, ki je začel delovati v letu 2008. V njegovem okviru je bilo prvem krogu do konca leta 2011 pregledano stanje človekovih pravic v vseh 192 državah članicah OZN. Osrednji del pregleda poteka v obliki interaktivnega dialoga med državo v pregledu in članicami OZN v Delovni skupini za univerzalni periodični pregled v Ženevi. Med letoma 2012 in 2016 poteka drugi krog univerzalnega periodičnega pregleda.

 

Univerzalni periodični pregled je trajen proces, saj prvemu štiriletnemu krogu sledijo novi. Drugi krog pregleda se osredotoča na preverjanje uresničevanja priporočil, ki jih je za izboljšanje stanja človekovih pravic sprejela posamezna država.


Vsebinska podlaga pregleda so trije dokumenti, in sicer: nacionalno poročilo države v pregledu; nabor informacij sistema OZN, ki ga pripravi Urad visokega komisarja za človekove pravice; in povzetek prispevkov drugih deležnikov (nacionalnih institucij za človekove pravice, nevladnih organizacij, regionalnih in drugih organizacij).

 

Univerzalni periodični pregled je edinstven mehanizem v okviru OZN, saj je univerzalen in temelji na medsebojnem pregledu držav. Kot tak je zgled medsebojne odgovornosti držav za stanje človekovih pravic na nacionalni in posledično mednarodni ravni.


Slovenija in univerzalni periodični pregled

Slovenija si je prizadevala za vzpostavitev univerzalnega periodičnega pregleda. Vse od njegovega začetka je dejavno vključena v njegovo delo ter nediskriminatorno pripravlja vprašanja in priporočila za vse države v pregledu. Slovenija meni, da je univerzalni periodični pregled mehanizem, ki lahko pomembno prispeva k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin po svetu.

 

Slovenija je bila v univerzalnem periodičnem pregledu pregledana dvakrat. Za ohranjanje svoje kredibilnosti na področju človekovih pravic si je in si bo tudi v prihodnje prizadevala za uresničevanje sprejetih priporočil.

 

Slovenija je stanje človekovih pravic prvič zagovarjala v Delovni skupini za univerzalni periodični pregled februarja 2010, Svet OZN za človekove pravice pa je poročilo delovne skupine potrdil junija 2010. Februarja 2012 je Slovenija predstavila tudi prostovoljno vmesno poročilo o izvajanju prejetih priporočil.

 

Nacionalno poročilo za univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji

Vmesno poročilo Republike Slovenije o izvajanju priporočil – februar 2012

 

Slovenija je bila drugič pregledana na 20. zasedanju Delovne skupine za univerzalni periodični pregled 4. novembra 2014. Prejela je 163 priporočil. Vlada se je zavezala k uresničevanju 142 priporočil, 21 pa jih je sprejela v vednost. Svet OZN za človekove pravice je poročilo delovne skupine o pregledu Slovenije potrdil marca 2015. Zdaj smo v obdobju izvajanja prejetih priporočil, ki ga pod vodstvom Ministrstva za zunanje zadeve spremlja Medresorska komisija za človekove pravice.

 

Drugo nacionalno poročilo za univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji

Priloga k drugemu nacionalnemu poročilu

Poročilo Delovne skupine za UPP

Odziv Vlade Republike Slovenije na prejeta priporočila

Prostovoljno vmesno poročilo o izvajanju priporočil - maj 2017

 

Zanimive povezave

Spletna stran univerzalnega periodičnega pregleda

Spletna stran nevladne organizacije UPR Info

Poročila o stanju človekovih pravic v Sloveniji in dokumentacija iz prvega kroga zagovora (angl.)