Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET ZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Svet Organizacije združenih narodov za človekove pravice (SČP) je medvladno telo za uveljavljanje in varstvo človekovih pravic s sedežem v Ženevi. To najpomembnejše telo OZN na področju promocije, krepitve in varstva človekovih pravic po svetu je bilo ustanovljeno leta 2006 z resolucijo generalne skupščine 60/251 in je nadomestilo Komisijo za človekove pravice. Sestavlja ga 47 držav članic, ki so vanj izvoljene za obdobje treh let z možnostjo največ dveh zaporednih mandatov. Vsako leto potekajo tri redna zasedanja SČP (marec, junij, september), SČP pa se sestaja tudi na posebnih zasedanjih, ki trajajo od enega do treh dni. Posebna zasedanja so sklicana v primerih, ko se v svetu oziroma neki državi zgodijo hude kršitve človekovih pravic, države članice SČP pa se želijo nanje čim hitreje odzvati.

 

O stanju človekovih pravic po svetu na zasedanjih SČP poročajo visoki komisar OZN za človekove pravice, nosilci mandatov posebnih postopkov, posebne preiskovalne misije, v izjavah pa človekove pravice obravnavajo tudi drugi predstavniki sistema OZN, držav, regionalnih, medvladnih in nevladnih organizacij ter drugi deležniki.


Poleg rednih in izrednih zasedanj v okviru SČP delujejo tudi drugi mehanizmi. Posebej velja poudariti univerzalni periodični pregled (UPP), ki obravnava stanje človekovih pravic v vseh državah članicah OZN. SČP lahko ustanavlja tudi preiskovalne komisije in t. i. posebne postopke (neodvisne strokovnjake in posebne poročevalce) za posamezna tematska področja ali za stanje človekovih pravic v posameznih državah. Nosilci mandatov teh postopkov so običajno posamezniki (posebni poročevalci, neodvisni strokovnjaki), včasih pa tudi izvedenske skupine. Trenutno je 41 tematskih mandatov in 14 mandatov po posameznih državah, število posebnih postopkov pa nenehno narašča.
 
Dejavnosti Slovenije


Slovenija SČP posveča posebno pozornost in je v njem zelo dejavna, v obdobju 2007–2010 kot članica, kasneje kot opazovalka, od 1. januarja 2016 pa ponovno kot članica. Pri svojem delovanju posvečamo posebno pozornost tematikam, ki spadajo med prednostna področja slovenske zunanje politike glede človekovih pravic.
 
Pričakujemo, da bodo mehanizmi, ki jih ima SČP na voljo za varstvo in promocijo človekovih pravic, učinkoviti pri njegovem pomembnem poslanstvu. Slovenija zato sodeluje v univerzalnem periodičnem pregledu, podpira pa tudi delovanje posebnih postopkov: leta 2001 je bila med prvimi državami, ki je tematskim posebnim postopkom ponudila t. i. odprto vabilo. Do zdaj sta Slovenijo obiskali takratna neodvisna strokovnjakinja za pravico do pitne vode in sanitarij leta 2010 ter neodvisna strokovnjakinja za pravice starejših oseb leta 2014.
 
Članstvo Slovenije v SČP za obdobje 2016–2018


Slovenija je bila 28. oktobra 2015 v Generalni skupščini OZN izvoljena za članico SČP za obdobje 2016-2018. Slovenija bo v okviru članstva zasledovala podane prostovoljne zaveze ter posebno pozornost namenjala tradicionalnim prioritetam na področju človekovih pravic: pravicam otrok, enakosti med spoloma in pravicam žensk, zaščiti ranljivih skupin, izobraževanju za človekove pravice in povezavi med okoljem in človekovimi pravicami. Slovenija je funkcijo članice SČP nastopila 1. januarja 2016.

 

Dokumenti z zasedanja so dosegljivi na tej povezavi (v angleškem jeziku).