Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT "NAŠE PRAVICE"

Ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju človekovih pravic je opolnomočenje otrok, predvsem s poučevanjem o njihovih pravicah in zagotavljanjem dostopa do pravosodnih organov.

 

Slovenija je od leta 2005 s projektom in učnimi gradivi ''Naše pravice'' dejavno omogočila izobraževanje o otrokovih pravicah več kot 200.000 otrokom v 26 državah v Evropi, Aziji, na Bližnjem Vzhodu, Latinski Ameriki in v Afriki. 

 

Učno gradivo "Naše pravice" je  prevedeno v 22 jezikov: albanski, angleški, arabski, azerbajdžanski, bolgarski, bosanski, črnogorski, gruzijski, hrvaški, francoski, makedonski, nizozemski, nemški, ruski, romunski, romski, slovenski, srbski, španski, portugalski, turški in ukrajinski.
 
Izobraževanje o temeljnih  človekovih pravicah spodbuja razumevanje o raznolikosti družb, tudi njihovih verskih, etničnih, kulturnih vidikov in narodnih manjšin. Hkrati je treba spodbujati medkulturno in medversko spoštovanje. Učenje o človekovih pravicah in medsebojno spoštovanje prispevata k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote. S skupnim in pro-aktivnim delovanjem držav, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij  pri izobraževanju za človekove pravic je  mogoče nadgraditi spodbujanje splošnih vrednot ter s tem spoštovanje človekovih pravic.

 

Izjemno pomembno je omogočiti mladim, predvsem otrokom v fazi razvoja in iskanja identitete, da se seznanjajo s človekovimi pravicami, torej s svojimi pravicami in  spoštovanjem pravic drugih. Izobraževanje in usposabljanje o človekovih pravicah potekata vse življenje. Z učinkovitim izobraževanjem in usposabljanjem lahko s spodbujanjem kulture miru, nediskriminacije in strpnosti, utemeljenih na spoštovanju splošnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, preprečimo kršenje človekovih pravic. To je tudi namen  tega projekta.

 

Začetek izvajanja projekta "Naše pravice" je vsebinsko in časovno sovpadal s pričetkom izvajanja Svetovnega programa o izobraževanju za človekove pravice, ki ga je 10. decembra 2004 sprejela Generalna skupščina OZN in katerega namen je uveljavljanje skupnega razumevanja temeljnih načel in metodologij izobraževanja za človekove pravice ter vzpostavljanje okvira za dejavnosti ter krepitev partnerstva in sodelovanja od mednarodne do lokalne ravni.

 

IZKUŠNJE S PROJEKTOM ''NAŠE PRAVICE''


Med predsedovanjem OVSE leta 2005 je Slovenija pričela s pilotnim projektom izobraževanja o človekovih pravicah ''Naše pravice'' , ki temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah. Pilotni projekt so zasnovali, začeli in vodili slovenski strokovnjaki, vključeval pa je številne vlade sodelujočih držav OVSE, nevladne organizacije, strokovnjake s posameznih področij, varuhe človekovih pravic, območne urade mednarodnih organizacij in druge interesne skupine. Zanimanje sodelujočih držav OVSE je bilo veliko, zato je bil učni pripomoček, pripravljen v Sloveniji, takrat preveden v 17 jezikov. Projekt se je izvajal za 66.000 otrok v Albaniji, Azerbajdžanu, Belgiji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, Irskem, Kosovu, v Makedoniji, Nemčiji, Ruski federaciji, Sloveniji, Srbiji, Turčiji in Ukrajini. Vanj so bili vključeni tudi otroci iz manjšin skupaj z otroki Romov v več državah jugovzhodne Evrope. Strokovna ocena pilotnega projekta OVSE – Naše pravice – jasno kaže, da je projekt v vseh sodelujočih državah OVSE pomembno prispeval k večji ozaveščenosti o poučevanju in učenju o človekovih in otrokovih pravicah. 
 
V nekaterih okoljih (Kosovo, Ukrajina, BiH, Ruska Federacija- Severna Osetija- Alanija) so projekt samostojno nadaljevali v letih 2006–2008. Ocenjujemo, da je takrat v njem sodelovalo približno 2000 otrok. Po nekaj letih samostojnega izvajanja projekta so partnerji s po-konfliktnih območij prosili za dodatno strokovno pomoč, še zlasti v obliki učnih pripomočkov in izobraževanja učiteljev. Po uspešno izvedenem pilotnem projektu so na Kosovu izobraževanje o človekovih pravicah vključili v sistematično izobraževanje oziroma v  redni šolski učni načrt, kar je za izobraževanje otrok velik strateški napredek.
 
Med pripravami na slovensko predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope v letu 2009, ki je sovpadalo s slovesnostmi ob 60. obletnici ustanovitve Sveta Evrope, smo se v Sloveniji odločili, da partnerjem v Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Severni Osetiji - Alaniji (Ruska federacija) ponudimo podporo pri nadaljevanju projekta ''Naše pravice''. Ta se je na vseh treh območjih začel septembra 2009 za 52.000 otrok, in sicer celotno generacijo dvanajstletnikov na Kosovu, otroke vseh treh glavnih skupnosti v Bosni in Hercegovini ter celotno generacijo 11- in 12-letnih učencev v Severni Osetiji - Alaniji (Ruska federacija). Tako je Slovenija konkretno prispevala v razvojnem smislu – predvsem k spoštovanju vrednot in spodbujanju strpnosti z učenjem o otrokovih pravicah.
 
Leta 2010 so projekt nadaljevali v Severni Osetiji - Alaniji (Ruski federaciji), kjer je bilo vanj vključenih dodatnih 15.000 otrok (cela generacija) v starosti od 10 do 12 let. Prav tako je jeseni 2010 v njem poskusno sodelovalo 16 otrok iz Gaze, ki so bili na medicinski rehabilitaciji v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča v okviru projekta ITF (ITF Enhancing Human Security – Ustanova za krepitev človekove varnosti) pod pokroviteljstvom predsednika republike RS. Na Kosovu je ta projekt  za redno rabo v šolah v letu 2010 potrdilo Ministrstvo za šolstvo.

 

Projekt se od leta 2012 večinoma izvaja v okviru projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Izvajajo ga slovenske nevladne organizacije v sodelovanju z lokalnimi partnerji. V letu 2012 se je projekt ''Naše pravice izvajal'' v Bosni in Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu, v Moldaviji in v treh republikah Ruske federacije (Severna Osetija - Alanija, Čečenija in Ingušetija). V letih 2013 in 2014 pa v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Moldaviji in tudi v Severni Osetiji (Ruska federacija).

 

V letu 2014 – 2015 se je projekt izvajal v Jordaniji in nato v letu 2015 – 2016 v Maroku in Egiptu. Projekt v Jordaniji je bil namenjen povečanju vloge šolskih delavcev na področju opolnomočenja otrok in ozaveščanja o pravicah otrok ter okrepitve spoštovanja in uresničevanja otrokovih pravic. Projekt v Maroku je osredotočen na opolnomočenje otrok in mladostnikov z ozaveščanjem lokalnih šol o njihovi zaščitni vlogi v življenju otrok ter z državljansko vzgojo in izobraževanjem o človekovih pravicah, medtem ko v Egiptu na povečanje vloge izobraževalnih delavcev in zaposlenih v rejniških domovih na področju opolnomočenja otrok in ozaveščanja o pravicah otrok.

 

Od leta 2014 se izvaja projekt v Moldaviji in se bo zaključil leta 2016.  Projekt je namenjen izboljšanju psihosocialne dobrobiti otrok, zmanjševanju šolskega osipa ter zmanjševanju posledic revščine na otroke v regiji Calarasi prek krepitve kapacitet lokalnih strokovnjakov, šol in šolskih delavcev z usposabljanji ter delavnicami na področju opolnomočenja  otrok. V sklopu projekta se izvaja tudi poučevanje o ''Naših pravicah''.

 

Leta  2014  je bil projekt predstavljen v  Braziliji v sklopu projekta "Prihodnost v igri: za človekove pravice, za otroke, za prihodnost", ki sta ga zasnovali delegacija EU in Brazilija. V letu svetovnega nogometnega prvenstva 2014 so med učenci javnih osnovnih šol v revnejših satelitskih mestih brazilske prestolnice z različnimi dejavnostmi in športom krepili zavest o človekovih pravicah in spodbujali boj proti vsem vrstam diskriminacije. V istem letu je bil projekt predstavljen tudi v Argentini ob gostovanju slovenske nogometne reprezentance.

 

V 2014 so bile v sodelovanju z UNIS (Informacijska služba ZN) na Dunaju na seminarju za avstrijske učitelje predstavljene učne kartice ''Naše pravice'' v nemški različici, namenjene poučevanju v avstrijskih šolah v Avstriji. S prakso promocije projekta UNIS nadaljuje ob ustreznih priložnostih. 

 

V sodelovanju z lokalnimi partnerji v Gruziji v letu 2015 pa je Višegrajska skupina  (V4) pod vodstvom Slovaške v okviru svojega sklada organizirala izvajanje projekta  izobraževanja o pravicah otrok na osnovi gradiva " Naše pravice" v gruzijskem jeziku.  Projekt se izvaja za 3000 otrok. Izvaja se v glavnem mestu Tbilisiju in tudi za otroke beguncev iz Abhazije, ki hodijo v gruzijske šole.

 

Spomladi 2016 je bil na osnovi izkušenj iz projekta "Naše pravice" pripravljen učni list "Otroci-begunci", ki je namenjen otrokom v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu v podporo aktivnostim ozaveščanja o univerzalnih pravicah otrok beguncev na podlagi Konvencije o pravicah otrok. Šole namreč lahko z izobraževanjem o pravicah otrok bistveno prispevajo k ustvarjanju atmosfere razumevanja, sprejemanja in vključevanja otrok od drugod, saj nihče ne bi smel biti puščen ob strani. Učni list je izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in je  bil  natisnjen v 40.000 izvodih, ki so  jih uporabili šolarji pri razrednih urah v osnovnih šolah.

 

V sodelovanju z nevladno organizacijo  BBA v Indiji, ki jo je ustanovil Nobelov nagrajenec iz leta 2014 Kailash Satyarthi, se je projekt Naše pravice poleti 2016 pilotsko izvajal za 1000 otrok v New Delhiju. Avgusta 2016 se je projekt deloma pilotsko izvajal tudi za skupino otrok iz Ukrajine (iz Donbasa in Luganska), ki so prišli na rehabilitacijo na Debeli Rtič v Sloveniji v okviru programov razvojne pomoči, ki jo izvaja ITF. V okviru ITF  projekta se gradivo Naše pravice pilotsko uporabljalo tudi pri psiho-socialni rehabilitaciji otrok v Gazi. V  šolskem letu 2016/17 se  je ponovno izvajal projekt Naše pravice na Kosovu za več kot 4600 otrok.

 

V Avstraliji je februarja 2017 Slovenija sodelovala na Muiltikulturnem festivalu v Canberri s predstavitvijo projekta Naše pravice. Na slovenski stojnici je bila v sodelovanju z mladimi pripravljena interaktivna delavnica, na kateri so bili otroci povabljeni, da narišejo, kaj jim pomeni posamezna otrokova pravica, številni odrasli pa so napisali svoje misli glede otrokovih pravic.

 

V obdobju 2017-2019 se projekt "Naše pravice" ponovno izvaja v Maroku, kjer bodo preko izobraževanja za pravice otrok na območjih Al-Hoceima in Tangiera v projekt poleg opolnomočenja otrok v usposabljanje vključeni tudi učitelji in starši. Namen izvajanja je podpora razvoju kulture spoštovanja človekovih in otrokovih pravic ter aktivnega državljanstva. Projekt "Naše pravice" v šolskem letu 2017/18 ponovno izvaja na Kosovu na območju Skenderaja, kjer bo vključenih več tisoč otrok.

 

V Gazi, kjer  se  uporablja gradivo "Naše pravice" v okviru projekta ITF "Psihosocialni program"  od leta 2015 in se nadaljuje v šolskem letu 2017/18, je v tem projetku sodelovalo več kot 700 otrok. Kljub težavnim pogojem življenja v Gazi, kjer večina  otrok nima zagotovljenih osnovnih pravic, saj so življenjske okoliščine zelo neugodne,  učitelji ocenjujejo, da je potrebno  s prilagoditvami nadaljevati s prizadevanji za opolnomočenje mlade generacije  na temo človekovih pravic z izvajanjem delavnic "Naše pravice".

 

Izkušnje s projektom Naše pravice kažejo, da na tem področju v različnih okoljih obstajajo hkrati velike možnosti in potrebe. Menimo, da so taki projekti in številna druga prizadevanja mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij ter vladnih ustanov koristni. V vsakem okolju  je otrokom  potrebno omogočiti  izobraževanje o človekovih pravicah in spoštovati njihove, otrokove pravice.

 

Omogočiti je potrebno, da so otroci vključeni v proces krepitve svojega položaja, kar lahko prispeva k njihovemu  zdravemu razvoju in tudi k dolgoročnemu preventivnemu delovanju.

 


(1) Avtorji učnega gradiva so mag. Blanka Jamnišek, dr. Andreja Barle-Lakota, Liana Kalčina, dr. Zoran Pavlović in mag. Mitja Sardoč. Avtor ilustracij na učnih karticah je Matjaž Schmidt.
Financiranje pilotnega projekta so leta 2005 iz posebnih proračunskih sredstev zagotovile Slovenija, Združene države Amerike in Finska. Kasneje se je projekt financiral iz različnih virov,  tudi iz mednarodnih razvojnih sredstev RS.

PRIPOMOČKI ZA UČENJE

Kartice "Naše pravice"

 

Komplet kartic "Naše pravice" za poučevanje otrok in knjižica z navodili za učitelje sta didaktični pripomoček, ki je pomembno vplival na spodbujanje učencev k učenju o njihovih pravicah.

 

Gradiva »Naše pravice«

 

2016:

2013:

2012:

2009/2010:

2005:

RAZSTAVA "NAŠE PRAVICE"

 

V letu 2009 je bila pripravljena razstava o projektu »Naše pravice«, ki so ji bili dodani izdelki otrok na temo otrokovih pravic. Dosedaj je bila razstava postavljena v prostorih Sveta Evrope v Strasbourgu, v Državnem zboru v Ljubljani, v parlamentu v Budimpešti, v OZN v Ženevi, na Dunaju in v Trstu.

Razstava