Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OVSE IN SVET EVROPE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Svet Evrope sta pomembni regionalni organizaciji za področje človekovih pravic.

 

OVSE je primarni instrument za zgodnje opozarjanje, preprečevanje konfliktov, pokonfliktno obnovo in krizno upravljanje na regionalni ravni, pri čemer je ključnega pomena za človekove pravice njen edinstven pristop k vprašanju varnosti. Gre namreč za celostni pristop k varnosti, v katerem imajo pomembno vlogo prav človekove pravice. Sicer so človekove pravice bistven element vseh treh dimenzij organizacije, a zlasti tretje, tj. človekove dimenzije. Sodelujoče države OVSE se obvezujejo k spoštovanju zavez, pri tem pa jih podpirajo različne institucije OVSE: na področju človekovih pravic je najpomembnejši neodvisni Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki državam in civilni družbi zagotavlja podporo in strokovno pomoč pri uveljavljanju demokracije, vladavine prava, človekovih pravic in nediskriminacije, izvaja opazovanje volitev in pregled zakonodaje ter pripravlja različna usposabljanja.

 

Svet Evrope je najstarejša panevropska mednarodna organizacija. Njegova bistvena naloga je varstvo človekovih pravic, demokracije in pravne države. S pridružitvijo k tej organizaciji se države zavežejo k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države. Svet Evrope sprejema številne pomembne pravno zavezujoče dokumente s področja človekovih pravic, pri čemer izjemno pomembno nalogo opravlja Evropsko sodišče za človekove pravice. Sodišče deluje na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah, podpisane leta 1950, ki je začela veljati leta 1953, in njenih dodatnih protokolov. Dokaz o pomenu človekovih pravic za Svet Evrope je tudi Komisar za človekove pravice – njegov neodvisni politični organ. Institut komisarja je bil ustanovljen leta 1999 in skrbi za spoštovanje in uveljavljanje človekovih pravic v posameznih državah članicah.