Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GENERALNA SKUPŠČINA IN VARNOSTNI SVET

Generalna skupščina obravnava človekove pravice na plenarnih zasedanjih in v okviru raznih tematskih razprav. Posebno pozornost jim posveča 3. odbor Generalne skupščine OZN za socialna, humanitarna in kulturna vprašanja na svojih rednih zasedanjih oktobra in novembra vsako leto. S problematiko človekovih pravic se ukvarjajo tudi Komisija za socialni razvoj, Komisija za status žensk, drugi odbori generalne skupščine, ECOSOC in njegove funkcionalne komisije, Varnostni svet, posamezni izvršni odbori agencij, programi in skladi OZN.

 

Slovenija dejavno sodeluje v 3. odboru Generalne skupščine OZN. Odbor prisluhne poročilu Visokega komisarja za človekove pravice, Visokemu komisarju ZN za begunce, posebnim poročevalcem/neodvisnim izvedencem Sveta za človekove pravice, posebnim predstavnikom generalnega sekretarja, predsedujočim posameznih odborov pogodbenih teles in drugim. Na odboru se med drugimi obravnavajo vprašanja, povezana s socialnim razvojem, mladimi, starejšimi, invalidi, družinami, pravicami žensk, otroki, preprečevanjem kriminala in nadzora nad drogami, celoten sklop problematike smrtne kazni in mučenja, svoboda govora in združevanja, rasizem in rasna diskriminacija, stanje človekovih pravic v posameznih državah itn.

 

Pri delu 3. odbora Slovenija deluje na podlagi tradicionalnih prednostnih področij. Spodbuja načela demokracije, človekovih pravic in dostojanstva. Podpira razvoj novih standardov in zagotavljanje uveljavljanja obstoječih pravic, promocijo spoštovanja pravic otrok, invalidov, starejših, enakost med spoloma, odpravo vseh vrst diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in rasne diskriminacije, pravice narodnostnih in etničnih manjšin, izobraževanje za človekove pravice, promocijo človekovih pravic v povezavi z okoljem in odpravo smrtne kazni. Skupaj z Belgijo vsaki dve leti predlaga resolucijo o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.

 

Varnosti svet ZN obravnava človekove pravice tako z vidika posameznih tem kot tudi v okviru razprav o razmerah v posameznih državah. Veliko pozornosti posveča zlasti zaščiti civilistov, tematiki "ženske, mir in varnost" ter otrokom v oboroženih spopadih. Varnostni svet vse več pozornosti posveča tudi kršitvam človekovih pravic v posameznih državah. Čedalje več mandatov mirovnih operacij vključuje človekove pravice. Nekatere kršitev oziroma zlorabe človekovih pravic so tudi med merili za uvedbo sankcij proti posameznim akterjem.

 

Slovenija se udeležuje odprtih razprav Varnostnega sveta predvsem pri tematiki žensk, miru in varnosti ter otrok v oboroženih spopadih. Na razpravah sodeluje z nacionalnimi izjavami in v okviru izjav EU ter Mreže za človekovo varnost. Kolikor je mogoče podpira tudi resolucije v zvezi s tema tematikama.