Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČLOVEKOVE PRAVICE V ZUNANJI POLITIKI EU

Človekove pravice, demokracija in vladavina prava sodijo med temeljne vrednote Evropske unije (EU), zato jih uveljavlja in varuje znotraj svojih meja, v tretjih državah in mednarodnih organizacijah, kjer je aktivna na področju spoštovanja in spodbujanja varstva človekovih pravic. Utemeljene so v njeni ustanovni pogodbi in potrjene z Listino EU o temeljnih pravicah.

 

EU razume človekove pravice kot univerzalne in nedeljive, zato v svojem delovanju znotraj Unije in zunaj nje enakovredno obravnava državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice. O pomenu človekovih pravic v notranjem in zunanjem delovanju EU pričajo številne institucije in instrumenti. Za varovanje človekovih pravic v EU sta med najpomembnejšimi Agencija EU za temeljne pravice (FRA) in Evropski varuh človekovih pravic.

 

EU je leta 2012 sprejela strateški okvir o človekovih pravicah in demokraciji, ki predstavlja pomembno dopolnilo k izvajanju mednarodnih zavez in vrednot na področju človekovih pravic v njeni skupni zunanji in varnostni politiki. Dva pomembna instrumenta na področju zunanjega delovanja EU sta tudi posebni predstavnik EU za človekove pravice ter Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice.

 

Slovenija, tako kot druge države članice EU, sodeluje pri oblikovanju zunanje politike EU na področju človekovih pravic v Delovni skupini za človekove pravice (COHOM) Sveta EU. V tej skupini Slovenija deluje v skladu s svojimi zunanjepolitičnimi prioritetami in skupaj z ostalimi državami skladno s politiko EU oblikuje skupno stališče do določene problematike na področju človekovih pravic v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah. EU svojo politiko izvaja na podlagi smernic EU, v dialogu in na konzultacijah s tretjimi državami, z vpenjanjem človekovih pravic v ostale segmente zunanje politike ter aktivnostmi v mednarodnih forumih, predvsem Svetu OZN za človekove pravice in 3. odboru Generalne skupščine OZN.

 

EU je sprejela številne smernice za področje človekovih pravic, in sicer: