Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ASEM

ASEM je oblika partnerskega sodelovanja in neformalnega dialoga med Evropo in Azijo, katerega poglavitni cilji so prispevati k ohranjanju in krepitvi miru in stabilnosti ter ustvarjanje pogojev za gospodarski in družbeni razvoj obeh regij. Omenjeni cilji tvorijo tudi tri temeljne stebre ASEM procesa (politični dialog, sodelovanje na področju gospodarstva in financ, sodelovanje na področju socialnih, kulturnih in šolskih zadev). V teh okvirih so naloge ASEM med drugim prizadevanja za razorožitev in neširjenje orožja za množično uničevanje, boj proti nezakoniti trgovini z osebno in lahko oborožitvijo, boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, zmanjšanje onesnaževanja okolja, odpravljanje revščine, zaščita kulturne dediščine, skrb za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj, promocija izobraževanja in izmenjave ljudi, sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, trgovine, investicij in podjetništva, ipd.


Danes ASEM proces združuje 45 partnerjev -  vse EU države in Evropsko komisijo, vse ASEAN države in ASEAN Sekretariat, Kitajsko, Republiko Korejo, Japonsko, Mongolijo, Indijo in Pakistan. Slovenija se je v ASEM proces vključila po vstopu v EU na 5. ASEM vrhu v Vietnamu oktobra 2004.


Voditelji držav članic ASEM se redno srečujejo enkrat na dve leti. Izmenjaje srečanja gostijo azijske in evropske države članice, vzporedno pa potekajo redna srečanja ministrov za zunanje zadeve, gospodarstvo, finance in okolje. Vzporedno potekajo tudi številni seminarji in delavnice s področja migracij, medverskega dialoga, terorizma, dela in zaposlovanja, informacijske in komunikacijske tehnologije, nalezljivih bolezni, razvoja podeželja, človekovih pravic, ipd. V okviru političnega stebra ASEM procesa potekajo tudi redna srečanja parlamentarcev (ASEP), mladih parlamentarcev in mladih politikov.


Med pomembnejšimi dokumenti, sprejetimi na 3. ASEM vrhu, je Asia-Europe Cooperation Framework 2000 (AECF 2000), ki opredeljuje vizijo, načela, cilje, prioritete in mehanizme ASEM procesa v prvi dekadi novega tisočletja.


Več informacij o ASEM procesu in tekočih dogodkih je dostopnih na spletni strani.