Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GARANTNO PISMO

Pomembno je, da ima diplomatsko ali konzularno predstavništvo, ki vodi vizumski postopek, vse potrebne informacije, še preden je odločitev sprejeta. Garant oziroma gostitelj mora pravočasno posredovati zahtevano dokumentacijo tujcu, ki ga vabi v Republiko Slovenijo.

 

Katero dokumentacijo lahko priskrbi garant?

 

Iz posredovane dokumentacije mora biti jasno razviden namen vstopa tujca v državo, čas njegovega bivanja in naslov, na katerem bo tujec v Republiki Sloveniji prebival.

 

Načeloma velja, da mora oseba, h kateri tujec prihaja, izpolniti in podpisati t. i. garantno pismo, v katerem navede podatke, ki so pomembni za izvedbo vizumskega postopka. Garantna pisma je treba pred posredovanjem tujcu overiti na upravni enoti.

 

Izdaja garantnega pisma za zasebne obiske
1. Garantno pismo lahko podpiše slovenski državljan ali državljan druge države članice Evropske unije, ki prebiva v Republiki Sloveniji, in ga tujec namerava obiskati. Garantno pismo lahko podpiše tudi tujec, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi dovoljenja za prebivanje.
2. Garantna pisma morajo biti overjena in registrirana v Registru overitev.
3. Od garanta je mogoče zahtevati, da kot prilogo garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu:
­- bančne izpiske za zadnje tri mesece – če garant jamči za stroške bivanja v Sloveniji, prosilec pa nima dovolj lastnih sredstev;
­- izpisek iz zemljiške knjige ali kupoprodajno pogodbo oziroma pogodbo o najemu stanovanja – če garant jamči za nastanitev tujca v Sloveniji.


Izdaja garantnega pisma za poslovne obiske
1. Garantno pismo lahko izda le pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz garantnega pisma morata biti jasno razvidna priimek in ime podpisnika.
2. Garantna pisma morajo biti originalna, razen če je bila njihova overitev registrirana v Registru overitev.
3. Od pravne osebe se zahteva, da kot prilogo garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu:
­- dokazila o predhodnem poslovnem sodelovanju: račune, carinske deklaracije ipd.;
­- veljavne pogodbe, na podlagi katerih se izvajajo pravni posli.