Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VIZUMSKI REŽIM IN VIZUMI

garantno pismogarantno pismoVizumski režim, ki ga uporablja Slovenija, je del pravnega reda Evropske unije. Deli se na vizumsko obvezne države, ki za vstop potrebujejo dovoljenje (vizum), in vizumsko neobvezne države, ki za vstop ne potrebujejo dodatnega vizuma.

 

Slovenska diplomatsko predstavništva in konzulati izdajajo schengenske (vizum A in C) in nacionalne vizume (vizum D). Za izdajo vizuma mora tujec predložiti zahtevano dokumentacijo in izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z zakonodajo.

 

Vizum C

 

Vizum C je dovoljenje za vstop, ki se izda tujcu za t. i. kratkoročno bivanje (do 90 dni). Vloga za vizum se odda pri tisti schengenski državi, ki je glavni cilj potovanja, in ne pri katerikoli. To vrsto vizumov lahko v imenu Slovenije izdajajo tudi druge schengenske države, če ima Slovenija z njimi urejen sporazum o zastopanju. Vizum C je možno podaljšati v primeru izjemnih okoliščin, ki imetniku onemogočajo vrnitev v izvorno državo.

 

Garantno pismo

 

Za vizum se zaprosi z ustrezno vizumsko vlogo in predpisano dokumentacijo, ki se lahko razlikuje glede na državo, iz katere prihaja tujec. Seznam dokumentacije je objavljen na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in konzulatov, ki so pristojna za izdajo vizuma. V postopku mora tujec predložiti tudi overjeno in na upravni enoti registrirano garantno pismo.

 

Vizum D

 

Vizum D je dovoljenje za vstop in prebivanje, ki ni krajše od 90 dni in ni daljše od enega leta. Zanj lahko zaprosijo tujci, ki spadajo v eno izmed kategorij, ki so opredeljene v 20. členu Zakona o tujcih. Za vizum D lahko zaprosijo tudi tujci, ki niso vizumsko obvezni. Vizuma D ni mogoče podaljševati. Imetniku omogoča, da z njim zaprosi za dovoljenje za prebivanje neposredno na upravni enoti.