Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Kdo potrebuje vizum za vstop v Republiko Slovenijo?

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo imeti vizum za kratkoročno bivanje, je dostopen na tej povezavi.

Kako zaprositi za izdajo vizuma?

Prosilci za vizum morajo vlogo oddati osebno na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ali prek zunanjega ponudnika storitev. Namen osebne oddaje vloge je omogočiti osebju diplomatskega predstavništva ali konzulata, da si oblikuje prvi vtis o vsebini vloge ter prosilcu zastavi vprašanja o namenu potovanja in o predloženih dokumentih. Vlagatelji morajo ob oddaji vloge elektronsko oddati vseh deset prstnih odtisov.

Kje je mogoče dobiti obrazce za vlogo za izdajo vizuma?

Obrazci vlog za izdajo vizuma so na voljo na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije, kjer je mogoče vložiti vlogo za izdajo vizuma, ter na naslednji povezavi. Obrazec vloge je brezplačen.

Kje je mogoče oddati vlogo za izdajo vizuma?

Podatki o slovenskih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, kjer je mogoče vložiti vlogo za izdajo vizuma, so na voljo v rubriki Predstavništva po svetu. Tujci, ki živijo v državi, v kateri ima Republika Slovenija diplomatsko predstavništvo ali konzulat s pooblastilom za vizumsko poslovanje ali dogovorjeno zastopanje v vizumskem poslovanju z drugo schengensko državo, morajo za vizum zaprositi na tem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu. Informacije o lokacijah predstavništev držav članic in zastopanju dobite na Seznamu predstavništev, ki je objavljen na spletni strani Komisije. 
 
Osebe, ki živijo v državi brez diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije ali diplomatskega predstavništva ali konzulata druge schengenske države, ki Slovenijo zastopa v vizumskem poslovanju, lahko za vizum zaprosijo na predstavništvu Republike Slovenije v drugi državi pod pogojem, da so v državi izbranega predstavništva legalno. Priporočamo, da se v tem primeru pred vložitvijo vloge za vizum povežejo z izbranim predstavništvom in pridobijo vse potrebne informacije glede uradnih ur, zahtevane dokumentacije in trajanja postopka.
 
Vlogo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje (vizum D) je mogoče oddati le na pristojnem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in ne na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu drugih schengenskih držav, ki Slovenijo zastopajo.


Vlog za vizum ni mogoče oddati na:

  • stalnih predstavništvih ali misijah Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah;
  • generalnih konzulatih, ki jih vodi častni konzul ali častni generalni konzul.

V kakšen dokument je mogoče izdati vizum?

Potna listina, ki jo predloži vlagatelj, mora biti veljavna še najmanj tri mesece po načrtovanem odhodu iz države članice. Potna listina mora imeti dovolj prostih strani, tj. vsaj dve prosti strani, in jo mora priznavati država, ki vodi vizumski postopek. Potne listine, ki jih ne priznavajo vse države članice, so dopustne, vendar veljajo posebna pravila glede vrste vizuma, ki naj bi bil izdan. Potne listine, ki jih države članice priznavajo, so navedene v razpredelnici potnih listin, s katerimi imetniki lahko prestopajo zunanje meje in v katere je mogoče izdati vizum.

Ali se vizum lahko prilepi v potni list, ki se ne priznava?

Če ena ali več držav članic ne priznava potne listine, je mogoče izdati vizum, ki ne velja za ozemlje te države članice ali teh držav članic. Če država članica, ki prejme vlogo za izdajo vizuma, ne priznava prosilčeve potne listine, je mogoče izdati vizum, ki ga je treba prilepiti na poseben list za pritrditev vizuma. Če potne listine ne priznava nobena država članica, je vlogo mogoče razglasiti za nedopustno.

Kakšna spremljajoča dokumentacija se zahteva?

Koliko časa traja postopek izdaje vizuma?

Vlogo za izdajo vizuma je treba oddati vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom in ne več kot tri mesece pred začetkom načrtovanega obiska.

 

Vloga za izdajo vizuma, oddana manj kot 15 koledarskih dni pred načrtovanim odhodom, je lahko sprejeta, vendar je treba prosilca obvestiti, da lahko obravnava traja do 15 koledarskih dni. Če prosilec kljub temu vztraja pri oddaji vloge, ga je treba obvestiti, da bo končna odločitev morda sprejeta po načrtovanem datumu odhoda.

Kakšno potovalno zdravstveno zavarovanje potrebujem?

Prosilec mora pri oddaji vloge za vizum predložiti dokazilo o sklenjenem potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki vključuje načrtovane obiske in je sklenjeno za premijo v višini minimalno 30.000 EUR. Zavarovanje mora veljati za vse schengenske države.

 

Tretja oseba, npr. oseba, ki prosilca vabi, lahko v Republiki Sloveniji sklene zavarovanje v imenu prosilca.

Ali je možna pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma?

Prosilci, ki jim je izdaja vizuma zavrnjena, se lahko pritožijo (29. člen Zakona o tujcih). Pisna pritožba mora biti v slovenskem jeziku in zasnovana tako, da vsebuje elemente pritožbe, kot jih določa Zakon o upravnem postopku. Pritožbo je treba v roku 8 dni vložiti na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu, ki je izdajo vizuma zavrnilo. Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR. V času reševanja pritožbe ni možna obravnava nove vloge za vizum.

Kakšne so obveznosti tujca po prihodu v Slovenijo?

Imetnik vstopnega vizuma (tip C) mora v osmih dneh od dneva naselitve prijaviti prebivališče pri policijski postaji, na območju katere prebiva. Tega tujcu ni treba storiti, če je v času bivanja nastanjen v hotelu, kampu ali drugem podobnem objektu, saj je to namesto njega dolžna storiti prijavna služba. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Info tujci: https://infotujci.si/drzavljani-tretjih-drzav/dovoljenje-za-zacasno-prebivanje/prijava-prebivalisca/

 

 

Imetnik vizuma lahko v Republiki Sloveniji biva skladno z namenom, za katerega je vizum prejel. Ozemlje, za katero je bil vizum izdan, mora zapustiti pred potekom veljavnosti vizuma, v času bivanja pa mora spoštovati pravni red države.