Skoči na vsebino

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in določen namen, ki je predpisan v Zakonu o tujcih. Dovoljenje za prebivanje morajo pridobiti vsi tujci, ki bodo v Sloveniji zaposleni, tuji študenti, prostovoljci itd.
 
Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se vam lahko izda le kot enotno dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje morate vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini oz. na pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Ob izpolnjevanju vseh pogojev upravna enota izda dovoljenje za prvo začasno prebivanje in ga pošlje diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, kjer vam ga tudi vročijo. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje je treba pridobiti pred vstopom v državo, razen v izjemnih primerih, ki so določeni z zakonom.

 

Izdaja dovoljenj za prebivanje je v pristojnosti upravnih enot. Več informacij na www.infotujci.si.