Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Vodja: Jure Rifelj
tel: 01 478 2354

e-pošta: jure.rifelj(at)gov.si 

 

Naloge in pristojnosti:

Služba skrbi za strateško in koordinirano komuniciranje z domačimi javnostmi o slovenski zunanji politiki in prioritetah Slovenije. Služba je zadolžena za razvijanje dialoga ter odnosov s predstavniki civilne družbe in posamezniki v javni sferi. V sodelovanju s Sektorjem za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi oblikuje ter koordinira komunikacijo mednarodnih informacijsko-komunikacijskih programov MZZ, sledi temeljnim trendom v sodobnih komunikacijskih praksah ter sodeluje pri izvajanju aktivnosti digitalne diplomacije.

 

Služba za odnose z javnostmi analitično spremlja odzive domače in tuje javnosti ter medijev na zunanjepolitično dejavnost RS ter izvaja ustrezne komunikacijske aktivnosti v okviru uresničevanja zunanjepolitičnih ciljev RS. Služba zagotavlja obveščanje domačih in tujih javnosti o uresničevanju zunanje politike RS, o poteku političnih in drugih odnosov RS z drugimi državami ter o stališčih RS do posameznih zunanjepolitičnih vprašanj. V sodelovanju s pristojnimi sektorji in službami načrtuje in koordinira, pripravlja in vodi informativno dejavnost predstavništev RS v tujini.

 

Sodeluje s slovenskimi mediji, specializiranimi javnomnenjskimi institucijami in drugimi dejavniki na področju odnosov z javnostmi. Pripravlja analize, informacije in predloge o zadevah s svojega področja. S kreativno uporabo spletnih tehnologij obvešča o zunanjepolitični dejavnosti RS in se vključuje oz. krepi dialog s strokovnimi in drugimi zainteresiranimi skupinami in posamezniki. Celostno skrbi za prisotnost ministrstva (in DKP) na svetovnem spletu.