Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOSNA IN HERCEGOVINA

Vstop v državo

Slovenski državljani za vstop v Bosno in Hercegovino do 90 dni vizuma ne potrebujejo.

 

Slovenski državljani lahko potujejo v BIH in tranzitirajo preko njenega ozemlja tudi z veljavno osebno izkaznico. Osebni dokument mora biti veljaven še vsaj tri mesece po nameravanem zaključku bivanja v BiH.

 

Dne 9. aprila 2013 je v veljavo stopil novi Pravilnik o vstopu in bivanju tujcev (Pravilnik o ulasku i boravku stranaca), ki v 25. členu opredeljuje potovanje mladoletnih oseb v BiH.
 
»(1) Tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ki ima osebni dokument, lahko prestopi mejo BiH v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.
 
(2) Soglasje ali pooblastilo vsebuje: osebne podatke o mladoletniku in zakonitem zastopniku, osebne podatke o spremljevalcu mladoletnika, če potuje s spremstvom, namen in čas bivanja v BiH, obdobje, za katerega velja soglasje ali pooblastilo, in podpis dajalca. Ta dokument mora biti sestavljen v enem od jezikov, ki se uradno uporabljajo v BiH, ali v angleščini, preveden v enega izmed uradnih jezikov BiH in overjen pri pooblaščenem sodnem tolmaču, če gre za prevod.
 
(3) Pri mladoletnem tujcu se šteje, da ima soglasje zakonitega zastopnika, če:
• potuje z letalom in ima spremno pismo za potovanje mladoletne osebe, ki ga je izdal letalski operater,
 
• je v sestavi šolskega izleta in je na seznamu udeležencev izleta, ki ga je overila pristojna šolska ustanova,

• sodeluje na športni, kulturni ali podobni prireditvi in je na seznamu udeležencev.

 

(4) Če tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ne pride v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika in ne izpolnjuje katere od navedenih zahtev iz tega člena, se zavrne in preda mejni policiji sosednje države, iz katere je poskušal vstopiti v BiH.«

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je pripravilo obrazce soglasja v treh jezikih (.doc 57 KB, .pdf 32 KB). Izpolnjene obrazce je potrebno overiti na upravni enoti ali pri notarju.

 

 

Državljani Bosne in Hercegovine za bivanje do 90 dni z namenom obiska ne potrebujejo vizuma za vstop v Slovenijo.

 

Brezvizni režim velja le za imetnike biometričnih potnih listov BIH.

 

Od 1. januarja 2008 je v veljavi Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov

 

Če ste državljani držav, ki za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum:

 

Lokalno usklajena spremljajoča dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti vlogi za vizum

V vizumskih postopkih se lahko v posameznih primerih poleg lokalno usklajene spremljajoče dokumentacije zahteva dodatno dokumentacijo.

 

Varnost potovanj

Obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države. Svetujemo previdnost ter dodatno preverjanje in pridobitev podatkov iz drugih virov.

 

Na celotnem območju države še vedno obstaja velika prisotnost minskih polj, ki niso vedno označena, zato priporočamo, da potniki potujejo po asfaltiranih, tlakovanih in utrjenih poteh in da ne zahajajo na neoznačene poti, v gozdove ali travnike.

 

Splošno

Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na diplomatsko predstavništvo in konzulat Republike Slovenije.

 

V BiH so pogoste tatvine, ropi, vlomi v avtomobile, kraja avtomobilov, dokumentov in denarja. Svetujemo, da popotniki vrednih stvari ne puščajo na nezavarovanih mestih.

 

Slovensko vozniško dovoljenje velja v BiH, mednarodno vozniško dovoljenje ni potrebno. Za vstop v državo je potrebna zelena karta kot dokaz zavarovanja avtomobila. Svetujemo dosledno spoštovanje prometnih predpisov in omejitev hitrosti.

 

Priporočamo, da si pred potovanjem pridobite potovalno in zdravstveno zavarovanje. Preverite, ali obstajajo kakšne omejitve in ali vaša zavarovalna polica krije vse storitve, ki bi jih želeli uporabiti.

 

Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina sta podpisali Dogovor o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine. Na podlagi dogovora od 1. januarja 2016 dalje evropska kartica velja tudi v Bosni in Hercegovini in je zamenjala papirnati obrazec SI/BIH 3 Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini. 

 

Na podlagi meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, ki velja od 1. julija 2008, so slovenske zavarovane osebe v času začasnega bivanja v Bosni in Hercegovini, nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč uveljavljale z obrazcem SI/BIH 3 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini (t.i. konvencijsko potrdilo). S 1. januarjem 2016 pa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja na podlagi Dogovora o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine zamenjuje navedeni obrazec. 

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije tako od 1. januarja 2016 dalje zavarovanim osebam, v primeru začasnega bivanja v državah članicah EU, EGP in Švici, ter v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji, izdaja le eno listino, in sicer evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. 

 

S 1. januarjem 2016 se v Bosni in Hercegovini uporabljajo, vse do izteka veljavnosti, tako obrazci SI/BIH 3 kot tudi evropske kartice izdane pred 1. januarjem 2016.

 

 

O vašem potovanju nas lahko tudi obvestite, tako da izpolnite Obrazec Podatki o potovanju v tujino in nam ga pošljete. Več

 

Splošno opozorilo o nevarnosti terorizma

 

KONTAKTI

Naša predstavništva

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije

Maglajska ulica 4

7100 Sarajevo

Bosna in Hercegovina

T: (+) 387 33 251 770

SLO: (01) 478 6558

F: (+) 387 33 251 773

E: sloembassy.sarajevo(at)gov.si

Splet: www.sarajevo.veleposlanistvo.si

Pristojno za: Bosna in Hercegovina

Nj. eksc. Zorica Bukinac, veleposlanica

 

Konzularni oddelek

Maglajska ulica 4

7100 Sarajevo

T: (+) 387 33 251 795

SLO: (01) 478 6592

F: (+) 387 33 204 318

 

Uradne ure so v ponedeljek in četrtek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 14. ure.

 

Konzularna pisarna v Banja Luki

Ul. Kralja Petra I. Karađorđevića 85a 

78000 Banja Luka

T: (+) 387 51 221 210

SLO: (01) 478-6599    

F: (+) 387 51 216 839

E: kbl(at)gov.si

 

Uradne ure so v ponedeljek in četrtek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 14. ure.

 

Tuja predstavništva

 

Veleposlaništvo Bosne in Hercegovine

Kolarjeva 26

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: (+) 386 1 234 32 50

F: (+) 386 1 234 32 61

E: ambasadabih(at)siol.net

Splet: www.ambasadabih.si

Nj. eksc. gospod Milorad Živković, veleposlanik