Skoči na vsebino

PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 1/11UL RS, št. 34/13), Priloga

 

Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Ur. l. RS, št. 51/09, 49/10, 26/12, 38/12, 54/14, 40/17 in 74/18

 

Pravilnik o ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev v MZZ

 

Pravilnik o nadzoru v predstavništvih Republike Slovenije v tujini

 

Uredba o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov

Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju

 

Poslovnik Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata

 

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 - ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/1638/16, 62/164/17, 26/17, 35/17, 54/17 in 5/18 )

 

Uredba o merilih za ugotavljanje interesa RS, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list

 

Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije

 

Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09, 55/13 in 79/16)

 

Pravilnik o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici, Priloga 1Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4A, Priloga 4B , Priloga 4C, Priloga 5, Priloga 5A, Priloga 5B, Priloga 5C (Uradni list RS, št. 58/05 in 75/09)

 

Pravilnik o opravljanju overitev listin v mednarodnem prometu

 

Pravilnik o potrdilu o overitvi

  

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini

 

Pravilnik o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma, Priloga1, Priloga2

 

Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma, Priloga 1, Priloga 2

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

 

Pravilnik o obrazcih odločbe o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, sklepa o ustavitvi postopka in sklepa o zavrženju prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje

 

Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 74/18)

 

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči (Uradni list RS, št. 30/19)