Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 1/11UL RS, št. 34/13), Priloga

 

Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Ur. l. RS, št. 51/09, 49/10, 26/12, 38/12, 54/14, 40/17 in 74/18

 

Pravilnik o ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev v MZZ

 

Pravilnik o nadzoru v predstavništvih Republike Slovenije v tujini

 

Uredba o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov

Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju

 

Poslovnik Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata

 

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 - ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/1638/16, 62/164/17, 26/17, 35/17, 54/17 in 5/18 )

 

Uredba o merilih za ugotavljanje interesa RS, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list

 

Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije

 

Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09, 55/13 in 79/16)

 

Pravilnik o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici, Priloga 1Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4A, Priloga 4B , Priloga 4C, Priloga 5, Priloga 5A, Priloga 5B, Priloga 5C (Uradni list RS, št. 58/05 in 75/09)

 

Pravilnik o opravljanju overitev listin v mednarodnem prometu

 

Pravilnik o potrdilu o overitvi

  

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini

 

Pravilnik o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma, Priloga1, Priloga2

 

Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma, Priloga 1, Priloga 2

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

 

Pravilnik o obrazcih odločbe o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, sklepa o ustavitvi postopka in sklepa o zavrženju prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje

 

Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 74/18)

 

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči (Uradni list RS, št. 30/19)