Skoči na vsebino

DRUGI DOKUMENTI

Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije 

 

Strategija zunanje politike Republike Slovenije

 

Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016–junij 2017

 

Akcijski načrt RS za izvajanje resolucij VS ZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti (.pdf)

 

Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah (.pdf, 1,54MB)

 

Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah (.pdf, 3,6MB, english)

 

Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb


Deset let samostojne slovenske zunanje politike


Deseta obletnica imenovanja prvega pooblaščenega predstavnika Republike Slovenije v tujini

 

Sklep o pogojih za dodelitev sredstev za projekte, programe in aktivnosti, ki jih izvajajo društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev

 

Poročilo slovensko - italijanske zgodovinsko - kulturne komisije (.pdf), english, italiano

 

Slovensko-turško strateško partnerstvo (.doc)

 

Deklaracija o slovensko-francoskem strateškem partnerstvu (.doc)

 

Deklaracija o poglobljenem sodelovanju med Slovenijo in Nemčijo na področjih skupnega interesa

 

Sklep o pogojih za dodelitev sredstev izvajalcem negospodarskih javnih služb za projekte s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja


Sklep o določitvi dneva slovenske diplomacije


Sklep o pogojih za dodelitev sredstev pravnim osebam javnega ali zasebnega prava, ki na podlagi javnega pooblastila izvajajo tehnično operativni del mednarodnega razvojnega sodelovanja


Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije

 

Sklep o pogojih za dodelitev sredstev za projekte s področja promocije človekovih pravic