Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV

Sindikat slovenskih diplomatov (SSD) je bil ustanovljen 10. julija 1996 kot samostojna, neodvisna in nestrankarska interesna organizacija diplomatov Republike Slovenije. Član SSD postane vsak diplomat, ki je zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve in podpiše pristopno izjavo ter s tem sprejme pravice in obveznosti člana SSD.

 

Osnovni cilji SSD so:

 • zaščita položaja, pravic ter interesov slovenskih diplomatov,
 • dosledno zavzemanje za profesionalizacijo diplomacije kot strokovnega poklica,
 • varovanje pravic svojih članov na področju delovnih razmerij, osebnih prejemkov, delovnih pogojev, izobraževanja, disciplinske odgovornosti ter delovnih sporov,
 • skrb za medsebojno obveščanje o zadevah skupnega interesa, 
 • zagotoviti boljše materialne in druge pogoje za delovanje celotne slovenske diplomatske mreže doma in v tujini,
 • zagotoviti kvaliteto slovenske zunanje politike in diplomacije, ki bo lahko kredibilno in uspešno predstavljala interese naše države v mednarodni skupnosti.

SSD je odprt za vse diplomate MZZ, ki želijo s svojim aktivnim sodelovanjem doprinesti k zaščiti pravic in interesov diplomatov kot specifičnega poklica ter zagotoviti uspešno in kvalitetno slovensko diplomatsko službo. Načela, cilje ter delovanje SSD opredeljuje Statut SSD.

 

Člani organov SSD

 

Najvišji organ SSD je Skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani SSD, za tekoče delo pa skrbi izvršilni odbor. Za delovanje izvršilnega odbora ter za uresničevanje usmeritev, stališč in sklepov skupščine je odgovoren predsednik SSD, katerega v njegovi odsotnosti zamenjuje podpredsednik.

 

 

PREDSEDNIK: 

Stanislav Sikošek

 

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA: 

Stanislav Sikošek 

Mateja Prevolšek 

Peter Golob 

Stanislav Raščan

 

Statut sindikata (.doc)

15 let slovenske diplomacije (.doc)

Izjava Sindikata slovenskih diplomatov v zvezi s parafiranjem kolektivne pogodbe za javni sektor (.doc)

Sporočilo in poziv k solidarnosti Sindikata slovenskih diplomatov (.doc)

Mnenje Sindikata slovenskih diplomatov glede uresničevanja čl. 37 Zakona o zunanjih zadevah in Ugovor k pravnemu mnenju glede tolmačenja 37. člena Zakona o zunanjih zadevah

Srečanje predstavnikov SSD in Sindikata diplomatov Srbije