Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PUBLIKACIJE

Na tem mestu lahko najdete publikacije Ministrstva za zunanje zadeve RS. Izbrano publikacijo si lahko v obliki pdf dokumenta shranite s klikom na sliko ali povezavo. Za hitrejše iskanje uporabite iskalno funkcijo vašega brskalnika (Ctrl + F).

Zbirka mednarodno pravo

Zbirko Mednarodno pravo je Ministrstvo za zunanje zadeve ustanovilo v sodelovanju z akademsko založbo Fakultete za družbene vede. Z ustanovitvijo Zbirke Mednarodno pravo želi ministrstvo prispevati k nadaljnjemu razvoju mednarodnopravne znanosti v slovenskem prostoru ter mednarodno pravo, ki je pomembno vodilo pri delovanju Slovenije v mednarodnih odnosih, približati slovenski javnosti. V omenjeni Zbirki bodo izhajala izvirna dela slovenskih avtorjev in prevodi temeljnih del iz tujih jezikov, ki bodo nepogrešljivi za študente in strokovnjake s področja mednarodnih odnosov in prava kot tudi za delo diplomatov na zunanjem ministrstvu.

 

Člani uredniškega odbora Zbirke: 

 

glavni urednik: dr. Andraž Zidar 

 

odgovorna urednica: doc. dr. Ana Polak Petrič 

 

člani: izr. prof. dr. Matej Avbelj, prof. dr. Borut Bohte, doc. dr. Milan Brglez, prof. dr. Bojko Bučar, prof. dr. Silvo Devetak, mag. Simona Drenik, mag. Božena Forštnarič Boroje, Andrej Grasselli, Danijela Horvat, mag. Irena Jager Agius, Robert Kojc, mag. Urška Kramberger Mendek, Borut Mahnič, dr. Gregor Maučec, Breda Negro – Marinič, Sabina Osredkar, prof. dr. Marko Pavliha, Peter Pavlin, prof. dr. Ernest Petrič, red. prof. dr. Andrej Rahten, Vladimira Rančov, prof. dr. Vasilka Sancin, izr. prof. dr. Iztok Simoniti, prof. dr. Mirjam Škrk, Sanja Štiglic, dr. Dominika Švarc, doc. dr. Boštjan Udovič, Mihael Zupančič.

 

sekretarka: Urška Učakar

 

Nakup publikacij zbirke Mednarodno pravo je možen v knjigarni Založbe FDV.

Rosalyn Higgins: Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo

 

Knjiga R. Higgins "Problemi in proces"  v slovensko pravo prinaša izvirne in pronicljive poglede na splošni del mednarodnega prava in je zanj z značilnostmi anglosaške pravne tradicije, kot so pragmatičnost, natančnost, zdravorazumskost in ustvarjalnost, dobrodošla obogatitev. V uvodnem poglavju avtorica predstavi svoj teoretični pristop k pravu. V nadaljevanju se loti vseh temeljnih tem, ki jih mora vsebovati celovito delo o mednarodnem pravu, od virov mednarodnega prava, udeležencev v mednarodnem sistemu, vprašanj jurisdikcije in imunitet, človekovih pravic in načela samoodločbe narodov, naravnih virov, odgovornosti držav, delovanja sistema OZN, načel in pravil reševanja mednarodnih sporov pred sodišči, do individualne in kolektivne uporabe sile. Za vsako poglavje je značilno, da avtorica problemsko osvetli področje in nato s soočanjem različnih pogledov in argumentov, ki mnogokrat temeljijo na bogatih izkušnjah avtorice iz prakse, razreši uvodno dilemo. Zato ta knjiga bralca spodbudi, da sodeluje na miselni poti in se neprenehoma opredeljuje do problemskih vprašanj mednarodnega prava. Zaradi aktualnosti vsebine lahko knjigo "Problemi in proces", ki je prvi slovenski prevod kakšne monografije o mednarodnem pravu v angleščini, uporabljamo kot vir, priročnik, učbenik ali problemsko razpravo glede perečih vprašanj s tega področja.

 

Prenesite knjigo: Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljam

Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča (ur. Andraž Zidar, Sanja Štiglic)
 
Zbornik Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča je nastala kot poklon bogatemu profesionalnemu opusu dr. Ernesta Petriča. Kot ustavni sodnik in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, član in nekdanji predsednik Komisije za mednarodno pravo, dolgoletni diplomat, univerzitetni profesor in nekdanji dekan je prof. dr. Petrič skozi svojo kariero pomembno prispeval k razvoju mednarodnega prava, utrjevanju vladavine prava v Republiki Sloveniji in krepitvi njene podobe na globalni ravni. Prispevki avtorjev obravnavajo aktualne teme s področij mednarodnih odnosov in diplomacije, varstva človekovih pravic, prava in etike, mednarodnega prava ter spoštovanja raznolikosti in varstva manjšin.


Prenesite knjigo: Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu

"Diplomatsko pravo – izbrane konvencije" (gl. ur. Iztok Simoniti, souredniki Milan Brglez, Irena Jager Agius, Igor Kovač, Ana Polak Petrič)

 

Monografija Diplomatsko pravo – izbrane konvencije, ki so jo pripravili glavni urednik dr. Iztok Simoniti in souredniki dr. Milan Brglez, mag. Irena Jager Agius, Igor Kovač in dr. Ana Polak Petrič, je že peta knjiga v Zbirki Mednarodno pravo, ki jo izdajata Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Fakulteta za družbene vede. Hkrati je prva knjiga v zbirki s področja diplomacije, ki na enem mestu zajema vse ključne dokumente diplomatskega prava, tako v slovenskem kot angleškem jeziku, kar bralcu omogoča tudi razmišljanje o slovenski terminologiji diplomatskega prava. Izbor konvencij spremlja obširna uvodna študija avtorjev dr. Iztoka Simonitija in mag. Irene Jager Agius, ki predstavi razvoj diplomatskega prava in diplomacije, prikaže njeno delovanje ter opozori na nekatere aktualne dileme in trende.

 

Prenesite knjigo: Diplomatsko pravo

"Otrokove pravice v Sloveniji: od normativnih standardov do učinkovitega varstva" (ur. Irena Jager Agius)

 

Knjiga Otrokove pravice v Sloveniji, ki je četrta publikacija v Zbirki Mednarodno pravo, je nastala kot prispevek k praznovanju 25. obletnice sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. Tudi ta knjiga je delo domačih avtorjev in zadeva eno od temeljnih področij mednarodnega prava, otrokove pravice, ki so hkrati tudi pomemben del prednostnih nalog slovenske zunanje politike. V knjigi sodelujejo ugledni avtorji, teoretiki in praktiki, vladni in nevladni strokovnjaki, ki predstavljajo svoje delovne in strokovne izkušnje s področja otrokovih pravic, njihovega urejanja, varstva in spremljanja v Republiki Sloveniji. Zelo cenjene so tudi poslanice posebnih predstavnic oziroma poročevalk generalnega sekretarja OZN, ki še poudarjajo pomen zagotavljanja posebnega varstva otrok na posebno občutljivih področjih in izpostavljajo vidno vlogo Slovenije v dolgoletnem prizadevanju za blaginjo otrok.

 

Prenesite knjigo: Otrokove pravice v Sloveniji

"Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti" (ur. Ana Polak Petrič, Irena Jager Agius, Andraž Zidar)

 

Knjiga "Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumentu" je tretje delo v Zbirki Mednarodno pravo, ki izhaja v sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve z akademsko Založbo Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Knjiga je prvo domače avtorsko delo v tej zbirki in prvo slovensko delo, ki celovito obravnava vprašanja s tega mednarodnopravnega področja. Po vsebini združuje tako teorijo kot prakso, saj v njej svoje poglede in dolgoletne izkušnje o pravu mednarodnih pogodb delijo slovenski strokovnjaki in svetovalci za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve, objavljena pa so tudi slovenska besedila temeljnih pogodb s področja prava mednarodnih pogodb.

 

Prenesite knjigo: PMP 1.del, PMP 2.del ali s spletne knjigarne FDV

 

Martti Koskenniemi : "Blagi prosvetitelj narodov: vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960"

 

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) v sodelovanju z akademsko založbo Fakultete za družbene vede objavlja slovenski prevod knjige Blagi prosvetitelj narodov: vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960, ki jo je napisal eden vodilnih sodobnih teoretikov mednarodnega prava Martti Koskenniemi. Publikacija predstavlja drugo objavljeno delo v Zbirki Mednarodno pravo, s katero želi MZZ prispevati k nadaljnjemu razvoju mednarodnopravne znanosti v slovenskem prostoru ter hkrati približati mednarodno pravo širši slovenski javnosti kot pomembno vodilo pri delovanju Slovenije v mednarodnih odnosih.

 

Prenesite knjigo: Blagi prosvetitelj narodov: vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960 (.pdf, 4,5MB)

Hugo Grotius: "Svobodno morje"

 

»Svobodno morje« je bilo v latinskem jeziku objavljeno že leta 1609, vendar zaradi temeljnih postulatov na področju mednarodnega pomorskega prava ohranja pomembno težo tudi danes. Hugo Grotius je združil elemente humanizma, pravila rimskega prava in pomen pravičnosti v celovit sistem pravnih pravil, ki so se nanašala na odnose med državami. V svojem delu je na podlagi naravnega prava razvil in utemeljil pomembno tezo, in sicer da odprto morje in plovne poti ne morejo biti last oziroma monopol posamezne države ter da ima vsaka država pravico do svobodne plovbe in trgovanja. Prevod omenjenega dela v slovenski jezik pomeni pomembno obogatev slovenske literature s področja mednarodnega prava in nudi vpogled v zgodovinski razvoj pravnih institutov na področju mednarodnega pomorskega prava.

 

Prenesite knjigo: Svobodno morje (.pdf, 1,5 MB)

Podzbirka Mednarodni dokumenti

Leta 2015 je v okviru Zbirke Mednarodno pravo nastala podzbirka Mednarodni dokumenti, v kateri bodo izhajale knjižice manjšega formata z objavo najpomembnejših mednarodnopravnih aktov in dokumentov našega časa. Širša dostopnost temeljnih mednarodnopravnih dokumentov slovenski diplomaciji ter strokovni in splošni javnosti je glavni namen te podzbirke.

 

Splošna deklaracija človekovih pravic

 

Ob 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic je Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo  uradni prevod tega temeljnega dokumenta, ki je bil pred tem že na voljo v slovenščini zahvaljujoč prizadevanjem Društva za združene narode za Slovenijo. Splošna deklaracija človekovih pravic je dokument, ki je po grozodejstvih druge svetovne vojne, leta 1948  ubesedil pričakovanja in prizadevanja za dostojanstvo vseh, za svobodno življenje, za življenje brez strahu in pomanjkanja. Gre za najdaljnosežnejši tovrstni dokument Organizacije združenih narodov, na katerem temelji celotna mednarodnopravna struktura človekovih pravic. Človekove pravice so tudi dolgoletna prioriteta slovenske zunanje politike, med drugim s posebnim poudarkom na zaščiti ranljivih skupin, boju proti vsem oblikam diskriminacije in izobraževanju za človekove pravice.

 

Prenesite knjigo: Splošna deklaracija človekovih pravic

Ustanovna listina Organizacije združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča

 

V prvi publikaciji podzbirke Mednarodni dokumenti sta ob. 70 obletnici OZN izdani Ustanovna listina Organizacije združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča. V knjižici sta objavljena uradni, redigiran slovenski prevod in angleško izvirno besedilo obeh dokumentov.

 

Ker je bila Slovenija v času sprejema Ustanovne listine OZN del nekdanje Jugoslavije, je bilo uradno objavljeno besedilo dolga leta dostopno le v srbohrvaškem jeziku. Slovensko besedilo, ki je tokrat objavljeno, je besedilo, kot so ga leta 2013 z namenom prilagoditve izrazoslovja sodobni terminologiji in uporabi pripravili mednarodnopravni strokovnjaki Ministrstva za zunanje zadeve, v sodelovanju s  Pravno fakulteto v Ljubljani ter izkušenimi prevajalci in lektorji (glede objavljenih besedil glej pojasnilo v knjižici).

 

Prenesite knjigo: UL OZN (.pdf, 3,5 MB)

Mednarodno pravo

Pravica do sojenja v razumnem roku in o kratkoročna reforma Evropskega sodišča za človekove pravice (The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European Court of Human Rights)

 
V okviru predsedovanja Republike Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope je Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo, 21. in 22. septembra 2009, v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organiziral Okroglo mizo o načinih varstva pravice do sojenja v razumnem roku (izkušnje držav) in o kratkoročni reformi ESČP. Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo je prav tako v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Sekretariatom Sveta Evrope izdal istoimenski Zbornik Blejskih razprav, ki je izšel v ugledni zbirki Sveta Evrope Izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah in nadzor nad njim (Applying and Supervising the ECHR)

 

Prenesite knjigo: Zbornik blejskih razprav (english, pdf, 1,95 MB)

Poročila Slovenije po mednarodnih pogodbah Združenih narodov o človekovih pravicah

 

Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo je ob 60. obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, decembra 2008, izdal zbirko poročil Republike Slovenije po mednarodnih pogodbah Združenih narodov o človekovih pravicah, ki vključuje tudi sklepne ugotovitve in priporočila nadzornih odborov glede na posamezno poročilo.

 

Prenesite zbirko poročil (.pdf, 7,3 MB)

Zbornik znanstvenih razprav ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo

 

Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo je ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo, oktobra 2008, izdal zbornik znanstvenih razprav, v katerem je predstavljeno delovanje in dosežki komisije v slovenskem prostoru, posebej o progresivnem razvoju mednarodnega prava in njegovi kodifikaciji. Zbornik je nastal kot rezultat sodelovanja med Sektorjem za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve, Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo in Katedro za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani.

 

Prenesite knjigo: Zbornik znanstvenih razprav (.pdf, 1,22MB)

Sklepanje mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov - priročnik

 

Publikacija je namenjena predstavitvi postopkov sklepanja mednarodnih aktov, ki jih Republika Slovenija sklepa kot samostojna država in postopkov sklepanja mednarodnih pogodb, ki jih sklepa v okviru članstva v Evropski uniji. V prvem delu so ločeno predstavljeni postopki sklepanja t. i. klasičnih mednarodnih pogodb, t. i. upravnim pogodb in mednarodnih aktov, ki niso mednarodne pogodbe. Publikacija v tem delu zajema tudi primere dokumentov, ki jih Ministrstvo za zunanje zadeve izdaja v okviru teh postopkov oz. so v tem okviru izdani.

 

Prenesite publikacijo: Sklepanje mednarodnih pogodb

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

Mednarodna humanitarna pomoč Republike Slovenije

 

Pregled humanitarnih prispevkov in projektov Republike Slovenije v letih 2010–2015.

 

Prenesite brošuro

Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije v Afriki

 

Predstavitev razvojnih projektov, ki jih je Republika Slovenija (so)financirala v Afriki v obdobju 2010–2014.

 

Prenesite brošuro

Letak o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije


Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije v šestih stavkih.

 

Prenesite letak

Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije 2011


Brošura o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije v letu 2011.

 

Prenesite brošuro

Združeni narodi

10 let Slovenije v OZN


Publikacija 10 let Slovenije v Organizaciji združenih narodov.

 

Prenesite publikacijo

Okvir za prepoznavanje GROZODEJSTEV


Ker je preprečevanje najbolj pomemben del delovanja Slovenije v okviru podpore konceptu R2P smo na Ministrstvu za zunanje zadeve prevedli publikacijo OZN "Okvir za prepoznavanje GROZODEJSTEV - Priročnik za preprečevanje", ki govori o rizikih, kazalnikih in sprožilcih procesov, ki lahko pripeljejo do grozodejstev z namenom ozaveščanja.

 

Prenesite publikacijo

Evropska unija

10 let Slovenije v EU


Ministrstvo za zunanje zadeve RS je ob 10. obletnici članstva Slovenije v EU izdalo publikacijo s prispevki nekdanjih članov ožje pogajalske skupine za pristop Slovenije v EU. Nekdanji "pogajalci" predstavljajo svoje poglede in ključne izzive, s katerimi se je Slovenija soočala med pogajanji, ter razmišljajo o dosežkih države in njene razvoju v desetih letih članstva.

 

Prenesite publikacijo

Predsedovanje Slovenije Svetu EU

 

Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije - Zunanji odnosi, 2008

 

Prenesite publikacijo

Druge teme

Neznane sledi: judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini

 

Knjižica Neznane sledi: judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini je nastala v okviru projekta ozaveščanja o strahotah holokavsta, ki ga je Ministrstvo za zunanje zadeve v letu 2013 pripravilo ob sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Knjižica je namenjena mladini in se osredotoča na zgodbo o holokavstu na slovenskih tleh.

 

Prenesite publikacijo: Neznane sledi