Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNA NAROČILA

Vodja: mag. Gregor Pelicon


tel: 01/ 478-2193
gregor.pelicon(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Služba pripravlja predloge zakonov in podzakonske predpise, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje Ministrstva za zunanje zadeve ter sodeluje pri pripravi predpisov z drugimi organi državne uprave tako, da pripravlja mnenja in pripombe k predlogom predpisov. Pripravlja oziroma pregleduje predloge splošnih aktov delodajalca. Prav tako sodeluje z Državnim pravobranilstvom RS pri sodnih sporih in pripravlja mnenja za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS. Služba pregleduje civilnopravne pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami, vključno s pogodbami za poslovne prostore predstavništev v tujini in rezidence vodij predstavništev. 

 

Služba sodeluje pri nadzorih na predstavništvih Republike Slovenije v tujini in izvaja ukrepe, ki jih v soglasju z ministrom določi glavni diplomatski nadzornik. Prav tako sodeluje v postopkih za dodelitev sredstev na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in pri reševanju pravnih vprašanj na konzularnem področju. Služba daje neobvezujoča pravna mnenja in rešuje pravna vprašanja s področja delovanja Ministrstva za zunanje zadeve, ki se nanašajo na notranje pravo Republike Slovenije. Služba vodi postopke za dostop do informacij javnega značaja in skrbi za kataloge zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Služba tudi vodi postopke javnih naročil od priprave dokumentacije do izbire, vodi arhiv in določene statistike, ki so povezane z javnimi naročili.