Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA NEPREMIČNINE, VARNOST IN LOGISTIKO

v.d. vodje: veleposlanik Vladimir Gasparič


tel: 01/ 478-2150
vladimir.gasparic@gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

 

Služba načrtuje in vodi projekte s področja investicij ter vzdrževanja nepremičnin v tujini in v Republiki Sloveniji, pripravlja letni in večletni program dela, financ, ter strateških dokumentov vezanih na nakupe, prodaje, najeme in vzdrževanje nepremičnin v posesti MZZ. Služba skrbi za celovito upravljanje z nepremičninskim portfeljem, spremljanje stanja in vzdrževanja nepremičnin, koordinira izvajanje meril za ureditev prostorov DKP, pripravlja strokovne podlage za odločitev o najemu, nakupu, selitvi prostorov DKP, pripravi celostno podobo DKP, arhitekturna in kulturna dediščina, notranja oprema, upravljanje s skladiščenjem opreme in drugo.

 

Oddelek za varnost in logistiko

 

Oddelek načrtuje in koordinira dejavnosti MZZ s področja varnosti, varovanja in zaščite oseb, objektov in premoženja v Republiki Sloveniji in tujini. V sodelovanju s pristojnimi organi spremlja varnostne razmere v Republiki Sloveniji in v tujini, pripravlja poročila (varnostne ocene), predlaga ukrepe ter koordinira njihovo izvajanje. Izvajanja varnostna usposabljanja napotenih uslužbencev na DKP RS. Opravlja dela in naloge s področja obrambnih priprav. Sodeluje z Ministrstvom za obrambo in drugimi ministrstvi na področju obrambnih priprav in zaščite in reševanja, vodi ustrezne obrambne evidence, izvaja naloge upravitelja obrambnega načrta MZZ, načrtov dejavnosti zunanjih zadev na področju zaščite in reševanja in nalog povezanih s področjem kriznega upravljanja. Oddelek skrbi tudi za izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter izvaja postopke varnostnih preverjanj.

 

Oddelek sodeluje pri pripravi projektov za zagotovitev varovanja. Vzpostavlja inštalacije in skrbi za delovanje telekomunikacijske opreme v objektih ministrstva in na diplomatskih in konzularnih predstavništvih. Sodeluje pri ogledih objektov, načrtovanih za najem in odkup ter izdaja mnenje glede primernosti objekta.

 

Oddelek zagotavlja logistično podporo delovanju ministrstva na področju prevozov opreme, zagotavljanja materialno tehničnih pogojev za delovanje ministrstva, naročanja in nadzora nad zunanjimi izvajalci storitev in selitev diplomatov v tujino in iz tujine. Izvaja tudi naloge in opravila v zvezi z odpremo diplomatskih pošiljk. Opravlja prevoze oseb in materialnih sredstev za potrebe ministrstva ter diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini. Skrbi za tehnično brezhibnost vozil ministrstva (servisiranje, čiščenje, ipd.), vodi evidenco vozil na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini in vodi postopke naročanja prevozov z vozili. V oddelku poteka naročanje letalskih prevozov. Oddelek naroča vina za potrebe DKP RS, skrbi pa tudi za skladiščne prostore, kjer se hranijo osnovna sredstva v lasti MZZ.

 

V delokrog oddelka sodi tudi izvajanje kurirske službe in sicer dostava pošte naslovnikom izven ministrstva, skupaj z vodenjem ustreznih evidenc in drugih opravil v zvezi s kurirsko službo.