Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KADROVSKA SLUŽBA

Vodja: mag. Sašo Podlesnik


tel: 01/ 478-2202
saso.podlesnik(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Služba zagotavlja in usposablja ustrezne kadre za delo v MZZ in predstavništvih RS v tujini, opravlja naloge v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja, zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ter nudi pomoč pri urejanju zdravstvenega in socialnega zavarovanja za družinske člane delavcev zaposlenih v tujini ter naloge v zvezi z dolžnostmi in odgovornostjo uslužbencev MZZ. 

 

Oddelek za kadrovske postopke

 

Oddelek vodi postopke novih zaposlitev, premestitev v okviru MZZ in drugih državnih organov. Izvaja postopke ocenjevanja, napredovanja ter ostale postopke na področju upravljanja s človeškimi viri. 

 

Oddelek skrbi za načrtovanje kariernih poti uslužbencev ter zagotavlja nemoten prehod uslužbencev med zunanjo in notranjo službo. 

 

V okviru razpoložljivih sredstev skrbi za kontinuirano usposabljanje uslužbencev. Pripravlja interne razpise za sofinanciranje izobraževanja in napotitve na pripravništvo za opravljanje pravniškega državnega izpita, nudi organizacijsko podporo pri izvajanju in opravljanju diplomatskih izpitov, vodi evidenco o opravljenih izpitih, organizira različna predavanja in izobraževanja. 

 

Oddelek izvaja tudi vse postopke v zvezi z opravljanjem dela v zunanji službi. Pripravlja notranje objave oz. natečaje prostih delovnih mest, odločbe, sklepe o pravicah in obveznostih ter pogodbe o zaposlitvah za napotene v zunanji službi. 

 

Na predloge pristojnih sektorjev usklajuje postopke odpiranj oz. zapiranj predstavništev RS v tujini. Usklajuje postopke imenovanj in razrešitev vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov, vključno s častnimi konzuli. 

 

Vodi evidenco lokalne delovne sile v predstavništvih RS v tujini. 

 

Plačni oddelek

 

Oddelek izvaja vnos vseh podatkov za izračun plač za javne uslužbence MZZ v MFERAC, skrbi za pripravo potrebne dokumentacije za obračun in izplačilo plač zaposlenim ter davkov in prispevkov ter za izvajanje kontrole obračuna plač in drugih osebnih prejemkov na podlagi kontrolnega obračuna. Pripravlja različne sklepe o dodatkih, do katerih so upravičeni javni uslužbenci na podlagi predpisov.