Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIPLOMATSKI PROTOKOL

Vodja: Nataša Prah


tel: 01/ 478-2235
natasa.prah@gov.si

 

Naloge in pristojnosti

 

Oddelek za ceremonial in korespondenco

 

Oddelek zagotavlja pomoč diplomatsko konzularnemu zboru in diplomatskim predstavništvom, mednarodnim organizacijam in njihovim predstavništvom v RS ter konzulatom (tuja predstavništva) pri njihovem delovanju. Skrbi za protokolarna darila in celostno podobo MZZ in diplomatskih predstavništev ter konzulatov RS v tujini , izdelavo vizitk, vabil in drugih tiskanih dokumentov, diplomatska predstavništva in konzulate opremlja s simboli slovenske državnosti.

 

Skrbi za protokolarne dogodke ministra za zunanje zadeve RS, za delovne obiske tujih zunanjih ministrov ter za druge protokolarne dogodke, ki jih organizira ministrstvo za zunanje zadeve. Spremlja in proučuje mednarodno protokolarno prakso ter ceremonial drugih držav, spremlja vsa vprašanja, ki so vezana za organizacijo delovanja in pogoje dela tujih predstavništev in njihovega osebja. Skrbi za organizacijo mednarodnih konferenc, bilateralnih političnih konzultacij, ter raznih sprejemov, kosil in ostalih protokolarnih dogodkov.

 

Opravlja tudi posle diplomatsko protokolarnega dopisovanja (note, verbalne note, cirkularne note, promemorije, uradna pisma). Vodi postopke za izdajo agremanov tujim veleposlanikom in izpelje predajo poverilnih pisem in kopij poverilnih pisem tujih veleposlanikov v RS. Organizira predstavitvene in poslovilne obiske veleposlanikov akreditiranih v Republiki Sloveniji. Izdaja Diplomatsko listo. Izdeluje poverilna in odpoklicna pisma, patentna pisma in eksekvature.

 

Oddelek za privilegije in imunitete

 

Oddelek opravlja naloge, ki se nanašajo na izvajanje diplomatskih privilegijev in imunitet. Skrbi za spoštovanje določb o imunitetah, vsebovanih v Dunajskih konvencijah o diplomatskih in konzularnih odnosih in za zagotavljanje vzajemnosti pri izvajanju privilegijev. Vodi evidenco članov tujih predstavništev in njihovih družinskih članov in izdaja diplomatske, konzularne in službene izkaznice. 

 

Prevajalski oddelek

 

Oddelek opravlja prevode iz tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine in španščine) v slovenščino in obratno. Skrbi za lektoriranje v slovenskem in tujih jezikih, zagotavlja konsekutivno (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina) in simultano tolmačenje (angleščina, francoščina). Predstavniki službe sodelujejo v Strokovni skupini Vlade RS za redakcijo prevodov mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu RS, prevajalci, odgovorni za terminologijo, pa sestavljajo glosarje za posamezna področja prevajanja. 

 

Oddelek opravlja in overja uradne prevode iz slovenščine v angleščino, nemščino, francoščino in italijanščino ter obratno.