Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VISOKA PREDSTAVNICA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO

dr. Ana Polak Petrič


telefon: 01/ 478-6149

e-pošta:Ana.Petric1@gov.si


Naloge in pristojnosti:

Visoka predstavnica RS za nasledstvo skrbi za celovito in učinkovito uresničevanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva (2001). Glavni cilj sporazuma je ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med petimi državami naslednicami glede vprašanj nasledstva po nekdanji SFRJ, skladno s pravili mednarodnega prava. 

 

Visoka predstavnica je pristojna za pripravo, koordinacijo in zastopanje stališč ter izvajanje aktivnosti na vseh področjih nasledstva, in sicer delitev premičnega in nepremičnega premoženja SFRJ (posebej kulturne dediščine); delitev diplomatskih in konzularnih predstavništev in umetniških del SFRJ v tujini; delitev finančnih sredstev in obveznosti, vključno s problematiko t.i. starih deviznih vlog in varčevalcev Ljubljanske banke, dostop in delitev arhivov ter priznavanje zasebnega premoženja in pridobljenih pravic.

 

Visoka predstavnica pri svojem delu sodeluje s pristojnimi resorji in organi, zlasti resorji, pristojnimi za finance, zunanje zadeve, gospodarstvo in pravosodje, ter Skladom RS za nasledstvo, Banko Slovenije in Arhivom RS.