Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Vodja: mag. Brigita Brežnik


tel: 01/ 478-2413
brigita.breznik(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Služba opravlja naloge, ki se nanašajo na neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja. Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Neodvisno preverja sisteme notranjih kontrol zaradi zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Svetuje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.